Objawienie Pańskie, czyli Trzech Króli

Pokłon mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza, symbolizuje pokłon świata i wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym.  

Trzej mędrcy, określani też jako królowie, być może byli astrologami, którzy ujrzeli zjawisko na niebie koniunkcję planet lub kometę – znak narodzin króla. Dotychczas jest tajemnicą, czym de facto była Gwiazda Betlejemska oraz w jaki sposób stała się ona znakiem, który wyprawił ich w niebezpieczną podróż do Judei i jej stolicy Jerozolimy.
Herod Wielki, władający tą krainą z nadania Rzymu, podejmując gości dowiedział się o celu podróży.

Na podstawie proroctwa w księdze Micheasza kapłani jako miejsce narodzenia Mesjasza wymieniają Betlejem. Odnaleźli tam Dziecię Jezus i ofiarowują dary. Otrzymawszy we śnie wskazówkę, aby nie wracali do Heroda, udają się do swoich krajów inną drogą.

Uroczystość Objawienia Pańskiego święci Kościół. od III wieku. Tego też dnia obchodził Kościół grecki święto Bożego Narodzenia, ale jako uroczystość Epifanii, czyli zjawienia się Boga na ziemi w tajemnicy wcielenia.

Na Zachodzie uroczystość Objawienia Pańskiego datuje się od końca IV w. oddzielnie od Bożego Narodzenia.
Tego dnia stało się już tradycją, że tłumy wylegają na ulice polskich miast i miasteczek by przejść w Orszaku Trzech Króli.

W Gdańsku o godz. 11.30, przy bazylice Mariackiej, rozpocznie się formowanie orszaku Trzech Króli. W południe przed świątynią odmówiony zostanie Anioł Pański i orszak ruszy ul. Piwną ku Zbrojowni. Tu trzej królowie odwiedzą Heroda. Przy fontannie Neptuna rozegra się walka Dobra ze Złem. Przy Zielonej Bramie nastąpi uroczysty pokłon przed Świętą Rodziną, a po nim zaplanowano koncert kolęd.

W polskiej tradycji jest pisanie na drzwiach mieszkań C+M+B (lub K+M+B) i danego roku. To skrót od pierwszych liter imion mędrców – Casper, Melchior, Baltasar, ale też sentencja „Christus Mansionem Benedictat” („Chrystus błogosławi temu domowi”).
Przypomnijmy, że w powojennej Polsce dzień ten było dniem wolnym od pracy do 1961 roku. We wrześniu 2010 roku rozpoczęto prace legislacyjne nad ponownym przywróceniem dnia wolnego w Święto Objawienia Pańskiego. Z inicjatywy NSZZ „Solidarność” od 6 stycznia 2011 roku, który był pierwszym od 1960 roku dniem Objawienia Pańskiego wolnym od pracy możemy pełniej czcić to ważne święto.

Święto Objawienia jest dniem wolnym od pracy m.in. w landach niemieckich, czyli w Badenii-Wirtembergii, Bawarii i Saksonii-Anhalt oraz w Austrii, Chorwacji, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji i Włoszech.

Ilustracja: Podróż Magów, James Tissot. Wikimedia Commons

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę