Objawienie Pańskie, czyli Święto Trzech Króli

Pokłon mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza, symbolizuje pokłon świata i wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. Święto Objawienia Pańskiego, nazywanego też Świętem Trzech Króli, obchodzone co roku 6 stycznia, czcimy m.in. Orszakami Trzech Króli.

trzech_kroli1

Przypomnijmy, że inicjatorem przywrócenia dnia wolnego od pracy 6 stycznia był Jerzy Kropiwnicki, były polityk ZChN i były prezydent Łodzi, który był inicjatorem obywatelskiego projektu ustawy w tej sprawie. Inicjatywa stawała w parlamencie dwukrotnie. Kropiwnickiemu oraz pełnomocnikom akcji w terenie, w tym z NSZZ „S”, udało się zebrać milion podpisów pod projektem przywrócenia jako dnia wolnego 6 stycznia.

Co świętujemy tego dnia?

Trzej mędrcy, określani też jako królowie, być może byli astrologami, którzy ujrzeli zjawisko na niebie koniunkcję planet lub kometę – znak narodzin króla. Dotychczas jest tajemnicą, czym de facto była Gwiazda Betlejemska oraz w jaki sposób stała się ona znakiem, który wyprawił ich w niebezpieczną podróż do Judei i jej stolicy Jerozolimy.
Herod Wielki, władający krainą za akceptacją Rzymu, podejmując gości dowiedział się o celu podróży.

Na podstawie proroctwa w księdze Micheasza kapłani jako miejsce narodzenia Mesjasza wymieniają Betlejem. Odnaleźli tam Dziecię Jezus i ofiarowują dary. Otrzymawszy we śnie wskazówkę, aby nie wracali do Heroda, udają się do swoich krajów inną drogą.

Uroczystość Objawienia Pańskiego święci Kościół. od III wieku.

Tego też dnia obchodzi Kościół grecki święto Bożego Narodzenia, ale jako uroczystość Epifanii, czyli zjawienia się Boga na ziemi w tajemnicy wcielenia.

Na Zachodzie uroczystość Objawienia Pańskiego datuje się od końca IV w. oddzielnie od Bożego Narodzenia.
Tego dnia stało się już tradycją, że tłumy wylegają na ulice polskich miast i miasteczek by przejść w Orszaku Trzech Króli.

W polskiej tradycji jest pisanie na drzwiach mieszkań C+M+B (lub K+M+B) i cyfr danego roku. To skrót od pierwszych liter imion mędrców – Casper, Melchior, Baltasar, ale też sentencja „Christus Mansionem Benedictat” („Chrystus błogosławi temu domowi”).

Przypomnijmy, że w powojennej Polsce dzień ten było dniem wolnym od pracy do 1961 roku.

Święto Objawienia jest dniem wolnym od pracy m.in. w kilku landach niemieckich, czyli w Badenii-Wirtembergii, Bawarii i Saksonii-Anhalt oraz w Austrii, Chorwacji, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji i Włoszech.

6 stycznia do wigilijnego stołu zasiadają wyznawcy prawosławia oraz innych wyznań chrześcijańskich mających źródło w patriarchacie Konstantynopola oraz katolicy rytu wschodniego.

ASG

Ilustracja: Podróż Magów, James Tissot. Wikimedia Commons

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę