Obcokrajowców pracujących i płacących składki przybywa

W woj. pomorskim zostało zgłoszonych do ubezpieczeń w ZUS ponad 24 tys. cudzoziemców. Blisko 11 tys. z nich ma umowę o pracę,  a co 20 z gości zza granicy prowadzi własną działalność gospodarczą.

Na koniec 2017 r. liczba obcokrajowców zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalno-rentowego      w Polsce przekroczyła 440 tys. Oznacza to, że od połowy 2017 r.  przybyło ich ponad 60 tys.

Ponad połowa z nich (250 tys.) to pracownicy, a 17 tys. prowadzi własną działalność gospodarczą bądź współpracuje przy jej prowadzeniu.

Rzeczywista liczba obywateli innych państw pracujących    w Polsce może być jeszcze większa, ponieważ część z nich nie ma ubezpieczenia.

Podobnie, jak w całym kraju, ponad 70 proc. ubezpieczonych w naszym województwie cudzoziemców to obywatele Ukrainy. Jest ich 17,8 tys.

\Drugą grupę stanowią Białorusini, których jest 1418.  Kolejni są Rosjanie (615) i Mołdawianie (450). Pierwszą piątkę zamyka 249 Niemców. Mamy też u nas pracujących 167 Włochów, 164 Hindusów, 161 Litwinów, 156 Wietnamczyków i 145 Gruzinów.

W ciągu ostatniego roku liczba zgłoszonych w pomorskich Oddziałach ZUS obcokrajowców wzrosła o 9,5 tys.

Za wyjątkiem sytuacji, gdy wyklucza to umowa między Polską a krajem macierzystym pracownika, zatrudniony w Polsce, przez polskiego pracodawcę cudzoziemiec podlega ubezpieczeniom społecznym w Polsce. Zatem im więcej jest ubezpieczonych, płacących składki w Polsce, tym lepiej dla kondycji tego systemu.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę