O zarobkach i rozwoju w służbie zdrowia

Organizacja i rozwój Związku w służbie zdrowia oraz wynagrodzenia pracowników wykonujących zawody medyczne były głównymi tematami Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, które odbyło się 17 i 18 października 2016 r. w Jastrzębiej Górze.

Delegaci podsumowali działalność sekcji w pierwszej połowie kadencji 2014–2018. Sprawozdanie z tego okresu przedstawiła przewodnicząca „S” w pomorskiej służbie zdrowia Irena Jenda. Delegaci przyjęli także sprawozdanie finansowe zaprezentowane przez skarbnika Monikę Lorkowską oraz sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej przedstawione przez przewodniczącego komisji Andrzeja Pufelskiego. W wyborach uzupełniających nowym członkiem Rady Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „S” Regionu Gdańskiego wybrano Marka Zawadzkiego z „S” w „COPERNICUSIE” Podmiocie Leczniczym.

Związkowcy omówili m.in. projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. W dyskusji udział wzięli m.in. kierownik Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „S” Katarzyna Zimmer-Drabczyk oraz zastępca przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „S” Grzegorz Cezary Urbaniak. Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „S” reprezentował zastępca przewodniczącego Roman Kuzimski. W przyjętym w tej sprawie stanowisku związkowcy uznali zaproponowany przez Ministerstwo Zdrowia poziom płac za niewystarczający w stosunku do rangi i odpowiedzialności zawodów medycznych. Zadeklarowali też wsparcie działań Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „S” w celu ustalenia wyższych wskaźników wynagrodzeń. Sekcja przyjęła także stanowiska ws. outsourcingu i zmian umów o pracę na umowy cywilno-prawne. Związkowy wskazali na szereg negatywnych konsekwencji takich rozwiązań: obniżenie wynagrodzeń pracowników, zmniejszenie ich liczby, zwiększenie zakresów obowiązków u pozostałych zatrudnionych w służbie zdrowia, co przekłada się na niższą jakość usług.

Regionalna Sekcja Służby Zdrowia stawia na rozwój Związku. Prezentację o skutecznych metodach organizowania pracowników przedstawili doświadczeni trenerzy – Janusz Zabiega z Komisji Krajowej NSZZ „S” i Mariusz Skrzypek z międzynarodowej federacji związków zawodowych UNI Globar Union. Obecnie do „S” służby zdrowia w Regionie Gdańskim należy ponad 1300 pracowników z 18 organizacji związkowych. Sekcja stawia sobie jednak za cel powstanie nowych organizacji w zakładach opieki zdrowotnej i podniesienie poziomu uzwiązkowienia w już istniejących. Efekty działań na rzecz rozwoju już są widoczne. W ostatnich miesiącach powstała zakładowa „S” w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Czersku.

ACH

Download PDF
Powrót Drukuj stronę