O rosyjskiej polityce historycznej. Zapraszamy na spotkanie

W imieniu gdańskiego Oddziału IPN zapraszamy na kolejne spotkanie Klubu Historycznego im. gen. S. Roweckiego Grota w Trójmieście w dniu 25 marca br. (wtorek), które rozpocznie się o godz. 18.00 na Uniwersytecie Gdańskim – Wydziale Nauk Społecznych (ul. Bażyńskiego 4, sala S 208). W spotkaniu weźmie udział prof. dr. hab. Waldemar Rezmer, który przedstawi wykład pt. „Anty-Katyń. Przyczynek do rosyjskiej polityki historycznej”.

rezmer

Profesor dr. hab. Waldemar Rezmer jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W czasie wykładu omówiona zostanie sprawa anty-Katynia, polegająca na przeciwstawieniu zbrodni katyńskiej  rzekomego ludobójstwa popełnionionego na jeńcach sowieckich przez stronę polską w latach 1919–1921. Anty-Katyń stanowi ważny element rosyjskiej polityki historycznej.

Organizatorem spotkania – obok Instytutu Pamięci Narodowej – jest Okręg Pomorski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Instytut Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stowarzyszenie Historyczne im. 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.

Zapraszamy!

Download PDF
Powrót Drukuj stronę