O pracownikach cywilnych w MON

Kondycja wojskowych przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych oraz dramatyczna sytuacja materialna pracowników sfery budżetowej zatrudnionych w MON – to główne tematy spotkania przedstawicieli Rady Sekcji Krajowej PC MON NSZZ „Solidarność” z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej, które odbyło się 22 lutego br. w Warszawie.

Stronę rządową reprezentowali sekretarz stanu w MON Bartosz Kownacki, wiceminister Bartłomiej Grabski, szef inspektoratu uzbrojenia gen. bryg. Adam Duda, dyrektor DPZ płk Karol Dymanowski oraz prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Arkadiusz Siwko. Ze strony NSZZ „Solidarność” w spotkaniu uczestniczyli przewodniczący Rady Sekcji Krajowej Mirosław Kamieński, wiceprzewodniczący Janusz Malinowski oraz członkowie Prezydium i Rady Sekcji z Dęblina, Warszawy, Grudziądza i Łomży. Spotkanie dotyczyło problemów występujących w spółkach WPRP oraz dramatycznej sytuacji materialnej pracowników sfery budżetowej zatrudnionych w MON i spraw interwencyjnych. Część spotkania poświęcono sytuacji Stoczni Marynarki Wojennej z Gdyni (będącej w upadłości likwidacyjnej). W kwestii spółek WPRP omawiano głównie sprawy dotyczące planowanych zamówień dla wybranych zakładów.

Istotną sprawą omawianą na spotkaniu w MON była sytuacja finansowa pracowników budżetowych. Zdaniem przedstawicieli NSZZ „Solidarność” niezbędne jest podniesienie płac dla pracowników cywilnych MON jeszcze w roku 2016, jak również opracowanie systemowych zmian celem zrównania poziomu płac pracowników MON z płacami pozostałych grup sfery budżetowej w kraju. Rozmowy w tej sprawie maja być kontynuowane w najbliższym czasie.

(mk)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę