O pracownikach cywilnych MON

8 lutego 2017 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Sekcji Krajowej Pracowników Cywilnych MON NSZZ  „Solidarność”. tematy wiodące to postulat podwyżki płac dla pracowników budżetowych zapowiadana przez MON na 2017 r. jaksygnalizowane zmiany w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy .

Została omówiona sytuację pracowników MON i najważniejsze problemy występujące w zakładach, instytucjach i jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej. Przekazano informacje o stanie realizacji uchwał  i  stanowisk  ostatniego WZD  Sekcji  Krajowej Pracowników Cywilnych  MON  NSZZ  „S”  z  27-28.10.16 r. oraz Kongresu i Rady Sekretariatu Służb Publicznych. Omówiono także sprawy organizacyjno-finansowe Sekcji Krajowej.

Najważniejszym tematem była sprawa podwyżki płac dla pracowników budżetowych zapowiadana przez MON na 2017 r. jak i sygnalizowane zmiany w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Przypomniano pismo podsekretarza stanu w MON potwierdzającego wcześniejsze ustalenia.

W odniesieniu do skomercjalizowanych Wojskowych Przedsiębiorstw wskazano na trwający brak dialogu ze strony Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a Sekcją Krajową – co wymagać będzie interwencji na szczeblu ogólnokrajowym.

W czasie posiedzenia Rady szczegółowo zapoznano się z sytuacją w 108 Wojskowym Szpitalu w Ełku i w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie oraz w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni.

W posiedzeniu Rady Sekcji uczestniczył Przewodniczący Sekretariatu Służb Publicznych Jerzy Wielgus. Przed posiedzeniem Rady Sekcji delegacja NSZZ „S” spotkała się z Bartłomiejem Grabskim, pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę