O krok od podpisania porozumienia w OT Port Gdynia

Najpewniej jutro, czyli 2 października br., zostanie podpisane porozumienie związkowców z OT Port Gdynia z zarządem tego terminala w Gdyni. Dotyczyć ono będzie nowego systemu motywacyjnego na kolejne trzy miesiące.

Nowe regulacje w systemie motywacyjnym będą obowiązywały przez trzy kolejne miesiące. Na koniec br. dojdzie do posumowania. Na podstawie analizy skutków i efektów zapadną wówczas decyzje o jego dopisaniu w firmie aneksu do układu zbiorowego pracy lub też zostanie przywrócony poprzedni system, zapisany w UZP. Do podpisania porozumienia dojdzie po kilku miesiącach żmudnych negocjacji. Wcześniej pracodawca wypowiedział jeden z punktów układu zbiorowego pracy, który gwarantował dodatek przeładunkowy należny po przepracowaniu czterech godzin dziennie. By do porozumienia doszło związkowcy musieli wywrzeć pewną presję z zapowiedzią wszczęcia sporu zbiorowego włącznie.

– Musieliśmy znów zasiąść do stołu rozmów po tym, jak pracodawca zwiesił jeden z punktów układu zbiorowego pracy dotyczący dodatku z systemu motywacyjnego. Mamy teraz trzy miesiące na przyjrzenie się, jak będzie w praktyce funkcjonował nowy system motywacyjny wprowadzony na mocy porozumienia. Jeśli będzie pozytywnie, to zostanie wprowadzony protokołem do układu – mówi Jacek Szornak, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” Drobnica Portu Gdynia i Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ „Solidarność”.

Nim doszło do porozumienia trwał konflikt pomiędzy związkami zawodowymi, a zarządem OT Port Gdynia po tym, jak z początkiem marca 2018 r. nastąpiło wypowiedzenie przez pracodawcę Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Organizacje NSZZ „Solidarność” Drobnica Portu Gdynia oraz WZZ Pracowników Gospodarki Morskiej weszły w spór zbiorowy z pracodawcą. Pod presją,  zapisy powróciły, ale z zawieszonym punktem o dodatku za przeładunek.

Przypomnijmy, że podczas procesu prywatyzacji Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia w 2014 roku podpisany został Pakiet Gwarancji Pracowniczych, który był nieodłączną częścią umowy prywatyzacyjnej. Gwarantem nienaruszalności PGP były Zarząd Morskiego Portu Gdynia oraz OT Logistics, nowy właściciel terminala.

Ten dawny Bałtycki Terminal Drobnicowy w Gdyni od lipca 2014 roku należy do OT Logistics S.A. Spółka nabyła 100 proc. udziałów BTD Gdynia Sp. z o.o. od Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., tym samym włączając Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia do Grupy Kapitałowej OT Logistics S.A. OT Port Gdynia położony jest we wschodniej części Portu Gdynia. Jest terminalem drobnicy konwencjonalnej. W czerwcu 2015 roku nastąpiła zmiana nazwy z Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o. na OT Port Gdynia Sp. z o.o. Obsługuje zawinięcia do Gdyni armatorów jak np. Finnlines i Transfennica, Grieg Star, Euroafrica.

ASG

 

 

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę