O bezpieczeństwo pracy pracowników socjalnych. Spotkanie w MRPiPS

Trójmiejski Zespół Pracowników Socjalnych, działający przy Sekcji Krajowej Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ „Solidarność” podjął prace nad Kartą Pracownika Socjalnego, której celem jest wypracowywanie standardów bezpieczeństwa dla pracowników socjalnych. W poniedziałek 23 stycznia odbyło się spotkanie zespołu z kierownictwem Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MPRiPS- dyrektor Krystyną Wyrwicką wraz ze współpracownikami Marzeną Bartosiewicz i Janem Łobarzewskim.

 pracown_socjalni
Na zdjęciu: Sekcja Krajowa Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ „Solidarność”

 

Inspiracją dla tego spotkania były wyniki badań nad bezpieczeństwem pracownika socjalnego, przeprowadzone przez Uniwersytet Gdański, których efektem jest wydana publikacja pt. Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego. NIECH KTOŚ NAS WYSŁUCHA (TUTAJ). 24 listopada ub. odbyła się pierwsza w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu pracy pracownika socjalnego – Solidarni wobec problemów.

Trójmiejski Zespół Pracowników Socjalnych (facebook TUTAJ) podjął prace nad Kartą Pracownika Socjalnego, której celem jest m.in. wypracowywanie standardów bezpieczeństwa wykonywania zawodu pracownika socjalnego, budowa prestiżu tej nadal niedocenianej grupy zawodowej,kreowanie pozytywnego wizerunku pracy socjalnej w społeczeństwie.

Związkowcy tłumaczą, że ustawa o pomocy społecznej nakłada na pracowników socjalnych obowiązek posiadania bardzo specyficznych i wysokich kwalifikacji zawodowych, ale nie ma to nadal odzwierciedlenia w wysokości wynagrodzeń tej grupy zawodowej, co również ma wpływ na liczbę pracowników oraz ich prestiż w stosunku do innych zawodów, które również zajmują się niesieniem pomocy w różnym zakresie. Sama satysfakcja z niesienia pomocy drugiemu człowiekowi już nie wystarczy, kiedy pracę tę wykonuje się profesjonalnie, niejednokrotnie z narażeniem życia lub zdrowia. Dlatego „Solidarność” postuluje, aby niezwłocznie podjąć kroki legislacyjne zmierzające do uznania pracownika socjalnego za funkcjonariusza publicznego i objęcie tej grupy zawodowej niezbędną ochroną prawną.

Podczas spotkania zostały przekazane ww. postulaty oraz list otwarty do minister Elżbiety Rafalskiej.

ak

Żródło: tysol.pl

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę