NSZZ „Solidarność ” przeciwko zatrudnianiu nauczycieli z pominięciem Karty nauczyciela

- W obecnej sytuacji finansowej oświata nie przeżyje kolejnych reform strukturalnych – uważa Prezydium Sekcji Krajowej OiW NSZZ „S”. NSZZ „Solidarność ” jest przeciwko zatrudnianiu nauczycieli  na podstawie kodeksu pracy.

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” stanowczo przeciwstawiła się planom zatrudniania nauczycieli wspierających w szkołach podstawowych na podstawie kodeksu pracy. W myśl projektu zmian w ustawie
o systemie oświaty zakłada się, że nauczyciele wspierający mają mieć taki sam poziom wykształcenia i przygotowania do pracy jak nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Jednak nie będą oni zatrudniani na podstawie Karty nauczyciela.

Przeciwko takiemu rozwiązaniu ostro zaprotestował Ryszard Proksa, przewodniczący Sekcji  na posiedzeniu podkomisji sejmowej powołanej do rozpatrzenia projektu zmian w ustawie o systemie oświaty.

Jednocześnie prezydium ze zdziwieniem przyjęło fakt poparcia przez przedstawiciela ZNP  pomysłu zatrudniania nauczycieli wspierających na podstawie kodeksu pracy.

Członkowie prezydium SKOiW, po analizie programów wyborczych partii politycznych w zakresie oświaty, uznało, że w obecnym stanie finansowania oświaty nie są możliwe kolejne kosztowne reformy w zakresie struktury szkolnictwa w Polsce. Zdaniem Prezydium Sekcji Krajowej konieczna jest natomiast zmiana obecnej podstawy programowej ograniczającej liczbę godzin nauczania wielu przedmiotów.

 

                                                                      

Download PDF
Powrót Drukuj stronę