To NSZZ „Solidarność” będzie organizować swoje święto

23 sierpnia wojewoda pomorski Dariusz Drelich wyraził zgodę na organizowanie zgromadzeń cyklicznych na Placu Solidarności pod pomnikiem Poległych Stoczniowców.

Zgoda została udzielona decyzją administracyjną i dotyczy organizacji przez Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” uroczystości mających na celu uczczenie rocznic podpisania Porozumień Sierpniowych corocznie w dniu 31 sierpnia przez kolejne 3 lata począwszy od dnia 31 sierpnia br. w godzinach 12.00-19.30.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę