Nowym prezesem Sądu Okręgowego w Gdańsku jego były wiceprezes i rzecznik Rafał Terlecki

Sędzia Rafał Terlecki został powołany przez Ministra Sprawiedliwości na prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Jak podało ministerstwo dokonano szczegółowej analizy ewidencji spraw i podstawowych wskaźników” w sądach w pierwszym półroczu tego roku.

- Wynika z niej, że najgorszy w kraju wskaźnik opanowania wpływu spraw w porównaniu z innymi sądami okręgowymi ma Sąd Okręgowy w Gdańsku. To znaczy, że do tego sądu wpływa więcej spraw niż jest załatwianych i wciąż rosną tam zaległości – zaznaczył resort kierowany przez Zbigniewa Ziobro.

Dlatego też, aby „poprawić efektywność” sądu na stanowisko jego prezesa został powołany sędzia Rafał Terlecki, zaś z funkcji tej został odwołany sędzia Przemysław Banasik.  

Sędzia Rafał Terlecki pełnił funkcję wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku  od czerwca 2010 r., odpowiadając m.in. za nadzór administracyjny nad pionem cywilnym, politykę informacyjną Sądu, współpracę z Radą Ławniczą, nadzór nad działalnością kuratorów zawodowych i społecznych w sprawach rodzinnych i nieletnich, nadzór nad lekarzami sądowymi, biegłymi, mediatorami ws. cywilnych oraz kandydatami na kuratorów KRS, a od 2014 r. również za działalność Sądu na polu edukacji prawnej młodzieży.

Sędzia był także odpowiedzialny za rozwój na obszarze okręgu gdańskiego sieci współpracy międzyszkolnej związanej z edukacją prawną, kontakty z Kuratorium Oświaty, a także propagowanie idei mediacji rówieśniczej, czego efektem było zorganizowanie przez Sąd Okręgowy w Gdańsku dwóch konferencji wojewódzkich pt. „Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów w szkołach” (w grudniu 2015 r. oraz marcu 2016 r.) oraz konferencji pt. „Obywatel a edukacja prawna”, która odbyła się w Gdańsku w dniu 23 maja 2016 r. w ramach obchodów międzynarodowego Dnia Wymiaru Sprawiedliwości.

Początek kariery Sędziego Rafała Terleckiego związany był z Sądem Rejonowym w Gdyni, w którym przez dwa lata sprawował urząd Asesora, a następnie – od września 1999 r. do maja 2008 r. – Sędziego Sądu Rejonowego. W roku 2006 Sędzia rozpoczął orzekanie w Sądzie Okręgowym w Gdańsku (w IX Wydziale Gospodarczym), w którym równocześnie pełnił funkcję Rzecznika Prasowego.

1 czerwca 2016 r. sędzia Rafał Terlecki po raz trzeci objął funkcję Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego, tym razem w zakresie obejmującym pion cywilny.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę