Nowy biskup gdański otrzymał święcenia w Oliwie

Ks. dr Wiesław Szlachetka przyjął 4 stycznia wieczorem święcenia biskupie w bazylice archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie. 21 grudnia ub.r. papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej.

Zdjęcia: Paweł Glanert


Głównym konsekratorem nowego gdańskiego biskupa był abp Celestino Migliore. Towarzyszyli mu abp Sławoj Leszek Głódź i abp Henryk Muszyński. Na uroczystość był Prymas Polski abp Józef Kowalczyk oraz kilkunastu biskupów z całego kraju, przedstawiciele kościołów protestanckich, cerkwi prawosławnej, Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej oraz Niezależnej Gminy Wyznania Mojżeszowego. W bazylice byli obecni także związkowcy z „Solidarności” m.in. Krzysztof Dośla, przedstawiciele władz państwowych m.in. minister Marek Biernacki i parlamentarzyści m.in. Janusz Śniadek, Anna Fotyga, Jarosław Sellin, Andrzej Jaworski oraz samorządowcy, m.in. prezydenci Gdyni Wojciech Szczurek i Sopotu – Jacek Karnowski.

W homilii abp Głódź za papieżem Franciszkiem powtórzył, że biskup jest tym, kto zaprasza do Kościoła, z oddaniem wprowadza w tajemnicę wiary. Ma szukać narzędzi do wprowadzania radości Ewangelii w rzeczywistość społeczną, w której również w Polsce dochodzi do głosu duch egoizmu, społecznej znieczulicy i wykluczania na różne sposoby jednostek, wspólnot, grup zawodowych, wyznających Boże wartości. Ks. abp Głódź wymienił rodziny, którym „trzeba poświęcić więcej troski, które zagrożone są dziś ideologią gender, która w podstępny i przewrotny sposób atakuje świętość rodziny i małżeństwa oraz zasady chrześcijańskiego życia”.

Po otrzymaniu sakry biskupiej oraz na zakończenie mszy św., bp Szlachetka podziękował wszystkim zebranym. Jego zawołanie biskupie to Magnificate dominum mecum – Wysławiajcie razem ze mną Pana.

Ks. Wiesław Szlachetka urodził się 21 listopada 1959 r. w Małej Komorzy k. Tucholi. Seminarium Duchowne ukończył w Pelplinie. 17 maja 1986 r. przyjął święcenia kapłańskie. Doktorat z biblistyki, uzyskał w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W tym samym czasie pracował jako wikariusz w parafii Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku Osowej.

W maju 2000 roku został mianowany proboszczem w nowo powstałej parafii pw. św. Polikarpa Biskupa Męczennika. Jednocześnie jest wykładowcą egzegezy Starego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym w Oliwie i Kolegium Teologicznym w Gdyni (filia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego).

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę