Nowelizacja kpc: Sąd pracy pierwszej instancji powstrzyma zwolnienie pracownika

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która wejdzie w życie w listopadzie 2019 r. wprowadza przepis, że sąd pierwszej instancji, jeśli uzna zwolnienie za bezprawne, skutecznie może nakazać dalsze zatrudnianie zwolnionego pracownika bez czekania na prawomocne orzeczenie.

Zapis będzie skutkował tym, że pracownik będzie mógł kontynuować zatrudnienie do momentu prawomocnego orzeczenia, a nie jak dotychczas czekać na takowe nawet kilka lat bez możliwości kontynuowania pracy, nawet gdy sąd pracy w pierwszej instancji uzna zwolnienie za bezpodstawne.

Nowelizacja ma skrócić czas, w którym pokrzywdzonemu pracownikowi przywrócone zostanie zatrudnienie. Obecnie przepisy ochronne są tak skonstruowane, że z powodu przewlekłości postępowań sądowych bezprawnie zwolnieni pracownicy nawet kilka lat czekali na orzeczenie.

Co w sytuacji, gdy sąd drugiej instancji uzna, że zwolnienie było prawidłowe? Pracodawca będzie mógł się domagać odszkodowania od Skarbu Państwa. Nowelizacja przepisów kodeksu jest sukcesem związków zawodowych, w tym przede wszystkim NSZZ „Solidarność”, która od lat zabiegała o zmiany idące w kierunku zwiększenia ochrony praw pracowniczych. Pracodawca z definicji ma bowiem lepszą od pracownika pozycję także tę procesową.

Warto zauważyć, że nie tylko w tym kontekście będzie to największa zmiana w postępowaniu cywilnym ostatnich lat. Naczelnym celem, jaki przyświeca projektodawcom, jest przeciwdziałanie przewlekłości, obstrukcji procesowej, ale też zapewnienie pozwanym realnej możliwości podjęcia obrony na etapie postępowania sądowego, a nie dopiero egzekucyjnego. Poza tym jeżeli pozwany nie odebrał pisma inicjującego postępowanie, sąd zobowiąże powoda do doręczenia pozwu za pośrednictwem komornika. Jeśli w terminie dwóch miesięcy powód nie przedstawi potwierdzenia odbioru pozwu lub aktualnego adresu pozwanego, będzie można zawiesić postępowanie.

 

Uwaga: zostaną zniesione opłaty pobierane w sprawach pracowniczych, ale wiele opłat sądowych wzrośnie.

Przypomnijmy, że rok 2018 miał też wyznaczać rewolucję w prawie pracy i dwa kodeksy pracy. Do rewolucji, pod naciskiem m.in. NSZZ „S”, jednak nie doszło, więc rząd kieruje do Sejmu nowelizacje ustaw, poprzez nowelizacje „starego” kodeksu pracy. regulując przepisy prawa pracy, m.in. usuwając dodatki za staż pracy czy wysługę lat z wymiaru płacy minimalnej.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę