Nowe zadania związkowców z oświaty

Opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół to nowe zadanie dla związkowców ze środowiska oświatowego. Temat opiniowania tego ważnego dokumentu zdominował Radę Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, która odbyła się 4 kwietnia w Akwenie. Gościem Rady i jednocześnie prelegentem była Jolanta Zawistowicz, wiceprzewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska.

Podczas Rady mówiono o organizacji pracy szkoły w świetle zmian prawa oświatowego i o opiniowaniu arkusza organizacyjnego szkoły. Uczestników interesowało wszystko, co wiedzieć powinien związkowiec opiniujący arkusze.

Podczas Rady mówiono także m.in. o organizacji muzycznego konkursu „Polska – moje miejsce, mój kraj”, o rekolekcjach wielkopostnych, które odbędą się 6-8 kwietnia w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni i mszy św. „O spokój duszy pomorskich nauczycieli i pracowników oświaty, którzy odeszli do wieczności” (6 kwietnia o godz. 19.00 w Gdyni).

Barbara Ellwart

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę