Nowe władze w SDP

Już po raz trzeci na stanowisko prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich został wybrany red. Krzysztof Skowroński. Podczas Zjazdu Delegatów SDP, który odbył się w Kazimierzu Dolnym w dniach 18-19 listopada 2017 r. wybrano również skład Zarządu Głównego, do którego weszła nasza redakcyjna koleżanka dr Maria Giedz. Członkiem zarządu został też, już po raz kolejny, red. Tadeusz Woźniak z Pomorza. Jest to pierwszy przypadek, kiedy w Zarządzie Głównym SDP znalazły się dwie osoby z regionu gdańskiego.

skowronski

 

– W poprzedniej kadencji Zarząd wybrał nowego dyrektora Centrum Monitoringu Wolności Prasy – mówi Skowroński.

Została nim dr Jolanta Hajdasz, z którą przeprowadziliśmy wywiad – ukazał się w październikowym „Magazynie Solidarność”.

– Chcemy wzmocnić CMWP, aby stamtąd wychodziły najważniejsze informacje dotyczące tego, co dzieje się w mass mediach. Myślę, że w przyszłości oprzemy o CMWP media SDP. Mam nadzieję, że uda się nam stworzyć wiarygodną i dobrą gazetę, która będzie mówić o tym co dzieje się w redakcjach, w środowisku dziennikarskim… Będziemy też kontynuować naszą działalność zagraniczną w kontekście tego, co piszą inni o Polsce. Chcemy wiedzieć, czy wynika to z niewiedzy, czy ze złej woli. Bo jeżeli wypływa ze złej woli, wówczas jesteśmy bezradni. A jeżeli wynika z niewiedzy, to damy nowe argumenty do opisu sytuacji w Polsce.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich jest najstarszą organizacją dziennikarską w Polsce. Powstało w 1951 r. na bazie Związku Zawodowego Dziennikarzy RP, kontynuującego tradycje okresu przedwojennego. Do 1982 r. było jedyną organizacją dziennikarską w Polsce, kiedy to, wprowadzeniu stanu wojennego, zostało zdelegalizowane i rozwiązane. Majątek SDP został skonfiskowany i przekazany na rzecz utworzonego wówczas Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL (obecnie jest to SD RP). Wielu dziennikarzy zostało aresztowanych i internowanych. Innym odebrano prawo wykonywania zawodu, lub zmuszono do emigracji. W 1989 r. SDP zostało reaktywowane, ale prawo do odzyskania majątku Społeczna Komisja Rewindykacyjna przyznała dopiero w 2001 r.

Obecnie do SDP przynależy około 3 tys. dziennikarzy skupionych w 16 oddziałach. Podstawowym celem SDP jest dbałość o rzetelne informowanie społeczeństwa za pośrednictwem mediów.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę