Nowe szkolenie w ofercie Działu Szkoleń

ROKOWANIA ZBIOROWE. Nowe szkolenie w ofercie działu szkoleń.

Jak rozumieć pojęcie rokowania zbiorowe w kontekście szkolenia? Czyli co właściwie jest jego przedmiotem.

Rokowania zbiorowe są procesem, w którym można wyróżnić 4 etapy:

  1. przygotowanie do rokowań
  2. rokowania właściwe
  3. podpisanie porozumienia i zamknięcie rokowań
  4. faza po rokowaniach (wprowadzenie w życie przyjętych rozwiązań oraz weryfikacja dobrej woli drugiej strony).

Nie należy utożsamiać rokowań zbiorowych tylko z prowadzeniem sporu zbiorowego lub negocjowaniem układu zbiorowego pracy.

Proces rokowań zbiorowych jest zjawiskiem permanentnym – ciągle towarzyszy organizacji związkowej:

  • Organizacje związkowe znajdują się na różnych etapach procesu rokowań i prowadzą rokowania w różnych przedmiotach.
  • Mogą też prowadzić różne rokowania równolegle.

Rokowania zbiorowe  w Polsce – jaka jest jakość ich prowadzenia, jakie są problemy, co można zrobić, aby poprawić ich efektywność.

Na te i inne pytania związane nie tylko z prawem i teorią negocjacji znajdziecie odpowiedź w nowym szkoleniu.

Program szkoleniowy został stworzony w oparciu o rzeczywiste sytuacje i doświadczenia w zakładach pracy. Korzystano z wiedzy związkowców z całej Polski. Odbyło się to w ramach projektu realizowanego przez KK NSZZ„Solidarność” we współpracy z Norweską Konfederację Związków Zawodowych LO Nowary, dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Serdecznie zapraszamy!

Pierwsze trzydniowe szkolenie wyjazdowe już 14-16 listopada.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę