Nowe nabytki archiwum Komisji Krajowej „S”

Archiwum Historyczne Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” stara się aktywnie gromadzić materiały archiwalne dokumentujące działalność struktur oraz działaczy Związku, a także materiały fotograficzne i audiowizualne dotyczące istotnych wydarzeń. Zgromadzona dokumentacja jest opracowywana i systematyczne udostępniana badaczom.

wedrowski1

Fot. Ze zbiorów AKKS sygn. 347/145 – Mieczysław Wędrowski z nadajnikiem radiowym (2010 r.).

 

W zbiorach archiwum pojawiły się nowe cenne nabytki przekazane z kraju oraz z zagranicy przekazane w grudniu 2013 r. i styczniu 2014 r. Od Pana Jana Pytlaka mieszkającego w Jever w Niemczech otrzymaliśmy zbiór ulotek związanych ze strajkami na przełomie 1970-1971 r. oraz grudnia 1981 r. Państwo Henryka i Jerzy Stępniakowie przekazali Archiwum KK część dokumentacji Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Przedsiębiorstwie Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu (1980-1981). Arkadiusz Kazański przekazał akta komisji zakładowych NSZZ „Solidarność” przy: ZNTK w Gdańsku (1980-1990), Fabryce Urządzeń Okrętowych „TECHMET” w Pruszczu Gdańskim (1980-1991) i Fabryce Urządzeń i Aparatury Mleczarskiej w Pruszczu Gdańskim (1988-1991). Od Pana Mieczysława Wędrowskiego otrzymaliśmy akta i fotografie dotyczące działalności KZ NSZZ „Solidarność” Zakładu Energetycznego w Gdańsku oraz Regionalne Sekcji Energetyków w Gdańsku (1980-1989), a także relacje dźwiękową dot. Radio „Solidarność” w Gdańsku (1987-1989). Pan Stanisław Grzonkowski przekazał do Archiwum KK materiały dotyczące działalności NSZZ „Solidarność” Służby Zdrowia oraz interesujące fotografie wykonane przed brama Stoczni Gdańskiej 13 grudnia 1981 r.

Otrzymaliśmy również zbiory podziemnych wydawnictw ciągłych i fotografii, które Archiwum KK NSZZ „Solidarność” przekazali: Tomasz Czechowicz, Zbigniew Kowalczyk, Tomasz Moszczak, Wiesław Olszowski, Andrzej Osipów, Zygmunt Pałasz i Anna Wolańska.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim tym osobom za przekazane do Archiwum Historycznego dary. Apelujemy również do osób, które działały w strukturach NSZZ „Solidarność”, które zachowały w domach akta dotyczące działalności struktur Związku: Komisji Zakładowych, Zarządów Regionów, KKP czy Komisji Krajowej o przekazywanie takiej dokumentacji do działających Archiwów Zarządów Regionów lub Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Nie pozwólmy aby historię „Solidarności” pisano dalej bez akt „Solidarności”.

Stanisław Flis
Archiwum KK NSZZ „Solidarność”

Download PDF
Powrót Drukuj stronę