Jesteś osobą bezrobotną? Zgłoś się do naszego projektu „STOP BEZROBOCIU! Nowe kwalifikacje na dobry początek.”

stop-bezrobociu-logoJesteś osobą bezrobotną? – zgłoś się do naszego projektu! – „Stop bezrobociu! Nowe kwalifikacje na dobry początek.”

Nadal trwa nabór do projektu realizowanego przez Region Gdański NSZZ „Solidarność” w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców „Forum Okrętowym” zatytułowanego „STOP BEZROBOCIU! Nowe kwalifikacje na dobry początek.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Celem naszego projektu jest dostarczenie jego uczestnikom – osobom bezrobotnym, kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej, by wesprzeć ich w powrocie na rynek pracy i uzyskaniu zatrudnienia. W projekcie oferujemy indywidualne podejście do każdego z uczestników, celem dostosowania oferty szkoleniowej do jego potrzeb.

 

Co oferujemy?

Wsparcie projektowe oferowane przez Region Gdański NSZZ „Solidarność” jest bardzo szerokie. Proponujemy m.in.:

1. Indywidualne doradztwo zawodowe – dzięki spotkaniom z doradcą zawodowym, możemy indywidualnie dostosować wsparcie szkoleniowe do potrzeb każdej z osób

2. Grupowe doradztwo zawodowe – uczestnicy uczą się zasad współpracy, wymieniają się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami zawodowymi.

3. Indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne – pomagamy rozwiązać problemy osobiste, jak i motywujemy do działania i poprawy swojej sytuacji osobistej i zawodowej

4. Trening aktywnych form poszukiwania pracy – pomagamy w prawidłowym opracowaniu dokumentów aplikacyjnych, tj. CV, listu motywacyjnego i przygotowujemy do rozmowy o pracę

5. Trening kompetencji społecznych – pokazujemy jak radzić sobie w sytuacjach stresujących i codziennymi problemami.

6. Szkolenia komputerowe na różnych poziomach zaawansowania

7. Szkolenia zawodowe – oferta szkoleń jest otwarta, każdego indywidualnie kierujemy na szkolenie

8. Pośrednictwo pracy – wyszukujemy oferty pracy dostosowane do potrzeb i kwalifikacji naszych uczestników oraz wspieramy w nawiązaniu kontaktu z potencjalnymi pracodawcami.

 

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, które ukończyły 30 rok życia, zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. W szczególności do udziału w projekcie zapraszamy :

  • Osoby 50+
  • Kobiety
  • Osoby długotrwale bezrobotne
  • Osoby o niskich kwalifikacjach
  • Osoby z niepełnosprawnościami


Dodatkowe wsparcie przewidziane dla uczestników projektu:

  • Stypendium szkoleniowe
  • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
  • Materiały szkoleniowe
  • Opłacenie badań lekarskich i odzieży roboczej
  • Poczęstunek

 

Zajęcia odbywać się będą w dogodnych terminach i miejscowościach na terenie województwa pomorskiego

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Organizator projektu

Region Gdański NSZZ „Solidarność”
ul. Wały Piastowskie 24 pok. 128 i 129
80-855 Gdańsk
Tel. 58 308 43 37 lub 58 308 43 29
E-mail: rekrutacja@solidarnosc.gda.pl

logo-unia

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę