Nowe kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim

Na rok akademicki 2014/2015 Uniwersytet Gdański planuje przyjęcie ponad 11 tysięcy studentów na studia stacjonarne i ponad 7 tysięcy na studia niestacjonarne.

Kandydaci na studia mogą składać aplikacje na 69 kierunków studiów w zakresie ponad 200 specjalności. W tym roku powołano 9 nowych kierunków: Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, Biologia medyczna, Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód, Ichtiologia morska, Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej oraz studia w języku angielskim – European and International Business Law and EU Administration. Nową ofertą w języku angielskim są także studia na kierunkach: Matematyka, Fizyka i Fizyka medyczna (Mathematics, Physics, Medical Physics).

Rekrutacja na UG została uruchomiona 15 maja 2014 r. i odbywa się przez Internet w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów). Dokładne informacje znajdują się na stronie internetowej: http://ug.edu.pl/rekrutacja.

(bme)

fot. Wikimedia Commons
Download PDF
Powrót Drukuj stronę