Nowa podstawa programowa podpisana przez szefową MEN

Dzisiaj minister edukacji Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w  sprawie nowej podstawy programowej, która zacznie obowiązywać od 1 września 2017 r. w szkole podstawowej oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Podstawa programowa reguluje co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu po danym etapie edukacyjnym. Jest też bazą do pisania programów nauczania i opracowywania podręczników. Nauczyciel ma obowiązek realizacji podstawy.

I tak m.in. od klas I-III uczniowie poznają podstawy programowania, wzmocniona ma być matematyka.

Nowa podstawa programowa będzie wprowadzana stopniowo po wejściu w życie reformy struktury szkół. Od roku szkolnego 2017/2018 uczyć się będą zgodnie nową podstawą uczniowie klas I, IV i VII szkoły podstawowej.  Zgodnie z nową podstawą od V klasy szkoły podstawowej rozpoczyna się nauczanie przedmiotowe.

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć, koordynujący jej wprowadzanie, zaznaczył, że podstawa jest dokumentem ogólnym, a „zaufanie do nauczycieli pozostało”.

CBOS sprawdzało ile Polaków wie o planowanych zmianach w oświacie.

- Reforma wzbudza liczne kontrowersje. Pojawiają się wątpliwości, czy została odpowiednio przygotowana, a także czy potencjalne koszty jej wprowadzenia nie przewyższają oczekiwanych korzyści – podkreśla Centrum Badania Opinii Społecznej w opracowaniu badania.

Okazuje się, że 94 proc. słyszało o reformie, ale jedynie 49 proc. wie, na czym ma ona polegać.

Wiedzą o nich przede wszystkim osoby najlepiej wykształcone, uzyskujące najwyższe dochody, mieszkające w średnich i dużych miastach, mające od 25 do 44 lat. Co więcej, wiedzę na temat planowanych zmian częściej niż ogół badanych deklarują rodzice mający dzieci do 18 roku życia (59 proc.). 37 proc. z nich nie orientuje się w założeniach reformy, 4 proc. o niej nie słyszało. Ta sama grupa, czyli rodzice mający dzieci do 18 roku życia, zmian w oświacie obawia się częściej niż ogół badanych (30 proc.), a wiąże z nimi nadzieje 32 proc.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę