Nowa deklaracja członkowska Związku

Uchwała KK nr 7/14 ws. przyjęcia wzoru Deklaracji członkowskiej NSZZ „Solidarność”

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” przyjmuje jednolity wzór Deklaracji Członkowskiej obowiązujący w NSZZ „Solidarność” oraz Zgłoszenia przynależności do NSZZ „Solidarność”.

Wzór Deklaracji o przystąpieniu do NSZZ „Solidarność” i Zgłoszenia
o przynależności do NSZZ „Solidarność” obowiązywać będzie od 19 listopada 2014 r.

Deklaracje złożone do 18 listopada 2014 r. zachowują swoją ważność.

Jednocześnie traci moc Uchwała KK nr 30/2013.

Pobierz:

Download PDF
Powrót Drukuj stronę