Norwegowie w Gdańsku o warunkach pracy

Grupa związkowców z Norweskiego Związku Inżynierów i Menedżerów (FLT) gościła 16-17 listopada w Gdańsku. W trakcie wizyty Norwegowie spotkali się z wiceprzewodniczącym gdańskiej „Solidarności” Romanem Kuzimskim oraz sekretarzem prezydium Bogdanem Olszewskim. Jednym z tematów rozmów były warunki pracy w polskich stoczniach oraz nadużywanie samozatrudnienia. W grupie norweskich związkowców znaleźli się przedstawiciele Aker Solutions, która współpracuje z gdyńską stocznią Crist. – Obawiamy się, że negatywne praktyki, które występują w polskich przedsiębiorstwach, mogą być przenoszone do Norwegii, już obecnie firmy zaczynają stosować samozatrudnienie – mówił jeden z norweskich związkowców. Związkowcy z FLT, oprócz spotkań z przedstawicielami „Solidarności” i zwiedzania Gdańska, w siedzibie gdańskiej „Solidarności” zorganizowali wewnętrzne spotkanie władz swojego związku.

Fot. Małgorzata Kuźma
Download PDF
Powrót Drukuj stronę