Noc Muzeów i protestów Dziadów Kultury

Podczas „Europejskiej Nocy Muzeów” 21 maja 2016 roku pracownicy muzeów zrzeszeni w Międzyregionalnej Sekcji Muzeów Regionu Gdańskiego i Słupskiego NSZZ „Solidarność” uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji protestacyjnej „Dziady Kultury”, zwracając uwagę na fatalny stan wynagrodzeń. Na budynkach muzeów wywieszono związkowe flagi. By dotrzeć z informacją do zwiedzających rozdawano ulotki o celach protestu. Co ciekawe do akcji dołączyli się też muzealnicy nie będący członkami naszego Związku.

Zdjęcia: Lech Łopuski

Protest muzealników miał na celu zwrócenie uwagi na wysokość wynagrodzeń w kulturze, plasującą jej pracowników w gronie najgorzej zarabiających w Polsce. Zatem kolejna Noc Muzeów upłynęła w atmosferze protestu, ale bez utrudnień dla zwiedzających. Żądania ludzi kultury kierowane do ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego i samorządów są te same od kilku lat. Chcą podwyżek oraz systemowych rozwiązań, które zagwarantują stały wzrost pensji w sektorze kultury.

- Tym razem spotkaliśmy się z zainteresowaniem mediów. Być może dzięki naszej akcji dotrzemy do szerszej społeczności z naszymi postulatami. W kulturze dzieje się dużo. Większość społeczeństwa patrzy na kulturę poprzez „eventy”, nowo otwierane placówki, koncerty i wysoki poziom oferty kulturalnej, a nie poprzez nasze wynagrodzenia. Czujemy się zaniedbywani. By zorganizować ciekawą wystawę trzeba wiele trudu, także zabiegania o finanse – mówi Małgorzata Paszylka-Glaza, kurator zbiorów Oddziału Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku, Przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcji Muzeów Regionu Gdańskiego i Słupskiego NSZZ „Solidarność”.

W ramach protestu „Dziadów Kultury” na budynkach muzeów wywieszone zostały flagi związkowe, pracownicy witali zwiedzających z wpiętymi plakietkami „Dziady Kultury Protest”, a odwiedzającym muzea wręczali ulotki wyjaśniające cel protestu.

Od kilku lat muzea Pomorza zajmują ostatnie miejsca w rankingu płac naszego regionu. Według agencji Sedlak & Sedlak w 2015 roku 25 proc. pracowników pomorskich muzeów, często z kilkunastoletnim stażem, otrzymało za swoją pracę kwotę niższą niż 1607 zł na rękę, a średnia pensja to 2042 zł. Od 2009 roku muzealnicy z muzeów podległych MKiDN nie mieli podwyżek, w innych pensje nie są rewaloryzowane nawet o wskaźnik inflacji.

Średnia płaca w muzeach państwowych, podległych MKiDN, łącznie z „topowymi” placówkami w Gdańsku i Krakowie wynosi 3243 zł brutto, a w samorządowych – 2952 zł. Dużo gorzej jest w muzeach regionalnych.

Pomimo fatalnego wynagradzania, marginalizowania przy podziale środków publicznych, pracownicy muzeów z oddaniem i pasją poświęcają się ochronie dziedzictwa narodowego. Według danych GUS w 2014 roku muzea w Polsce odwiedziło 19,9 proc. mieszkańców Polski – to najwyższy wynik spośród wszystkich instytucji kultury.

Związkowcy z Międzyregionalnej Sekcji Muzeów Regionu Gdańskiego i Słupskiego zwrócili się z apelem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Urzędu Miejski w Gdańsku, by oprócz inwestycji w nowe muzea i infrastrukturę muzeów już istniejących, zainwestowano także w pracowników.

Do marszałka Mieczysława Struka oraz do prezydenta Pawła Adamowicza wystosowane zostały pisma z wnioskiem o rozpoczęcie rozmów w sprawie poziomu wynagrodzeń w podległych im instytucjach muzealnych.

 

W proteście uczestniczyły: Muzeum Narodowe w Gdańsku, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Muzeum Zamkowe w Malborku, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich i Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie.

MK, ASG

 

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę