Niskie bezrobocie w Pomorskiem

Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy podało, że w grudniu 2017 r. w województwie pomorskim mieliśmy 49 653 bezrobotnych, co stanowi 5,5 proc. populacji tego regionu. W tym samym czasie w całym kraju odnotowano 1 081,7 tys. bezrobotnych. Stopa bezrobocia w Polsce stanowi 6,6 proc., czyli jest wyższa o 1,1 pkt. od stopy bezrobocia w Pomorskiem. Niższe bezrobocie, niż na Pomorzu, mają trzy województwa: wielkopolskie – 3,7 proc, śląskie – 5,2 proc. i małopolskie – 5,4 proc.

Dane wg Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

bezrobocie_pomorze

Rok wcześniej stopa bezrobocia w naszym województwie wynosiła 7,1 proc., czyli spadła o 1,6 pkt. Największą grupę wśród bezrobotnych stanowią kobiety. Jest ich aż 30 909 osób. Z tego ponad połowa (15 713 osób) nie posiada żadnych kwalifikacji zawodowych, a ponad jedna czwarta (8 517 osób) nie ma doświadczenia zawodowego. PORP podało też, że połowę wszystkich bezrobotnych w naszym województwie stanowią osoby bezrobotne długotrwale. Natomiast prawie 4 tys. spośród bezrobotnych stanowią osoby niepełnosprawne.

W grudniu 2017 r. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy w województwie pomorskim 6 111 wolnych miejsc pracy. W porównaniu z poprzednimi miesiącami w 18 powiatach zmniejszyła się liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowych. Jedynie w dwóch powiatach, w starogardzkim i sztumskim odnotowano wzrost miejsc pracy.

W tym samym miesiącu wydano też 12 526 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. Rok temu takich oświadczeń wydano prawie o połowę mniej (6 938). Pracującymi u nas obcokrajowcami są obywatele Armenii, Białorusi, Mołdawii, Rosji, Gruzji i Ukrainy. Ci ostatni tworzą największą grupę cudzoziemców pracujących w naszym województwie (88,7 proc.). 43,4 proc. obcokrajowców zatrudnionych jest w usługach, 23,9 proc. w przetwórstwie przemysłowym, a 19,2 proc. w budownictwie. Większość z nich została zatrudniona na umowy zlecenie i umowy o dzieło na okres od 3 do 6 miesięcy i wykonuje proste prace.

Z raportu Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy dowiadujemy się również, że w grudniu 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw na terenie województwa pomorskiego wynosiło 4880,14 zł. Rok temu przeciętna pensja wynosiła 4678, 68 zł, czyli ok. 200 zł mniej.

(mig)

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę