Niewykorzystane pieniądze z programu „Wyprawka szkolna”

Prawie połowa pieniędzy przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach realizowanego przez MEN rządowego programu „Wyprawka szkolna” pozostała niewykorzystana – to wyniki kontroli NIK.

Główne przyczyny jak podaje PAP to m.in. zbędna biurokracja i nieskuteczna pomoc rodzinom ze strony gmin.

Pomoc nie dotarła do wszystkich uczniów z rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej wykazała kontrola NIK. Początkowo zbytnio zmniejszono liczbę uprawnionych, a gminy i szkoły nieskutecznie informowały o możliwości uzyskania wsparcia oraz nadmiernie biurokratyzowały proces ubiegania się o pomoc.

Wielu rodziców wskazywało, że trzeba było zebrać zbyt wiele dokumentów i dano zbyt krótki termin na ich skompletowanie. Pracownicy szkół natomiast mieli zbyt mało czasu, aby zdiagnozować sytuacje rodzin. Innym problemem, szczególnie trudnym do pokonania przez rodziny wielodzietne, była konieczność najpierw  kupna podręczników, by potem móc się starać o refundacje kosztów.

W 2013 r. zaplanowano 179,5 mln zł na program „Wyprawka szkolna”, ale wykorzystano jedynie 55 proc. tych funduszy. Rok wcześniej z zaplanowanych 140 mln zł przeznaczono na pomoc rodzinom jedynie 54 proc. Niewykorzystane fundusze wróciły do budżetu państwa.

zola

Download PDF
Powrót Drukuj stronę