Niepokojące oświadczenie pracodawcy w Biedronce

Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Jeronimo Martins Polska z niepokojem przyjęło oświadczenie przedstawiciela pracodawcy złożone do protokołu Państwowej Inspekcji Pracy. Przedstawiciel pracodawcy złożył pisemne oświadczenie, które w naszym odczuciu potwierdza zastrzeżenia organizacji związkowej dotyczące dialogu społecznego. Zastrzeżenia te dotyczą braku możliwości wchodzenia działaczy związkowych na teren zakładu pracy oraz zaplecza, w celu kontaktu z pracownikami , nazwanego przez pracodawcę „agitacją”. Przedstawiciel pracodawcy w oświadczeniu do PIP potwierdza decyzję pracodawcy o nie udzieleniu „możliwości” wejścia na teren zakładu pracy. Przypominamy,że utrudnienia takie naruszają prawo pracowników do zrzeszania się, a także naruszają prawa organizacji związkowych oraz Międzynarodowej Organizacji Pracy.

POZNAŃ NOWE

 

fot. Robert Jacyno

Download PDF
Powrót Drukuj stronę