Nie żyje przewodniczący Forum Związków Zawodowych

Przewodniczący Forum Związków Zawodowych, Tadeusz Chwałka zginął w wypadku samochodowym 11 listopada.

Chwałka szefował Forum ZZ od 2010 roku. Wcześniej pracował w branży górniczej. W 1989 r. współtworzył związek zawodowy „Kadra”. W latach 1998–2006 przewodniczył tej organizacji. W 1991 r. był jednym z założycieli Porozumienia Związków Zawodowych „Kadra”. W 2001 znalazł się w komitecie założycielskim Forum Związków Zawodowych. Organizacja ta, zarejestrowana w 2002 r., stała się jedną z trzech ogólnopolskich central związkowych wchodzących obok „Solidarności” i OPZZ w skład Komisji Trójstronnej, a następnie Rady Dialogu Społecznego. Tadeusz Chwałka pełnił w Forum od początku funkcję wiceprzewodniczącego, w 2010 r. został przewodniczącym.

W Dniu Niepodległości, wracając z Warszawy do Poznania, zginął w wypadku samochodowym.

Rodzinie oraz bliskim wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia  w imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”  złożył Piotr Duda.

Dział Informacji Komisji Krajowej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę