Nie żyje były premier Jan Olszewski, wybitny adwokat, człowiek w służbie Niepodległości

Nie żyje Jan Olszewski, premier w latach 1991-92, harcerz Szarych Szeregów, współautor Statutu NSZZ „S”, obrońca  w procesach politycznych w okresie PRL, oskarżyciel posiłkowy w procesie toruńskim w 1984 zabójców księdza Jerzego Popiełuszki, dziennikarz „Po prostu”, współautor ważnego artykułu z marca 1956 roku „Na spotkanie ludziom z AK”. Człowiek Niepodległości, mecenas Jan Olszewski miał 88 lat.

Mecenas Jan Olszewski spinał swoją biografią dwa pokolenia niepodległościowców. Wywodził się z tradycji PPS. Był wnukiem Stefana Okrzei. Stąd jego niezależność myśli i samodzielna ocena otaczającej rzeczywistości. Człowiek niezwykle cierpliwy i serdeczny. Służył radą i nie krył krytycznego zdania niezależnie od tego, kto rządził. Był premierem pierwszego rządu wyłonionego  we w pełni wolnych wyborach od grudnia 1991 do 4 czerwca 1992 r. Jako premier miał trudne zadanie. Kolacja wisiała na włosku i nie sprzyjał jej prezydent Lech Wałęsa.

jan_olszewski

W latach 1991–1993 i 1997–2005 poseł na Sejm I, III i IV kadencji, twórca i przewodniczący Ruchu dla Rzeczypospolitej oraz Ruchu Odbudowy Polski, w latach 1989–1991 i 2005–2006 członek Trybunału Stanu, w latach 2006–2010 doradca prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Kawaler Orderu Orła Białego.

Jako prezes RM deklarował spowolnienie prywatyzacji majątku państwowego, opowiadał się za dekomunizacją w Ministerstwie Obrony Narodowej (obejmującą żołnierzy i pracowników cywilnych Sił Zbrojnych RP i ministerstwa) oraz w MSW, w tym w Urzędzie Ochrony Państwa i w Policji (obejmującą pracowników cywilnych podległych MSW niebędących funkcjonariuszami), nie przygotowując jednak rozwiązań prawnych w tym zakresie.

W maju 1992 r. wyraził swój sprzeciw wobec koncepcji przekazywania baz opuszczanych przez wojska sowieckie stacjonujące w Polsce w ręce spółek polsko-rosyjskich. Uchwałą Sejmu podjętą nocą z 4 na 5 czerwca 1992 roku jego rząd odwołano, a Jan Olszewski został pozbawiony urzędu. Bezpośrednią przyczyną było zrealizowanie uchwały Sejmu z 28 maja 1992 roku w sprawie podania do wiadomości Konwentowi Seniorów danych z zasobów archiwum MSW, którym kierował wówczas Antoni Macierewicz, w których znalazły się nazwiska posłów, senatorów i ministrów (w ramach wykonywania tzw. lustracyjnej uchwały) zarejestrowanych w zasobach przejętych po peerelowskiej „bezpiece” jako tajni współpracownicy SB (lista wynikła z tego zobowiązania to tzw. lista Macierewicza).

Miejscem pochówku premiera będą Powązki Wojskowe. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek, o godz. 9 trumna z ciałem Jana Olszewskiego zostanie wystawiona w hallu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pogrzeb w sobotę 16 lutego br. Msza żałobna zostanie odprawiona w sobotę w archikatedrze św. Jana Chrzciciela.

Żałoba narodowa po śmierci premiera Jana Olszewskiego trwać będzie od północy z czwartku na piątek do soboty do godz. 19.

Requiescat In Pace.

ASG

Zdjęcie: Wikimedia Commons

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę