Nie ma wolniości bez „Solidarności”. Wystawa otwarta.

27 sierpnia o godz. 13.30, na I piętrze w budynku „Solidarności” w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24 została otwarta wystawa fotograficzna poświęcona strajkom z maja i sierpnia 1988 roku. Wystawę zorganizował gdański Region związku.

Wśród autorów zdjęć znaleźli się m.in: Paweł Glanert, Wojciech Milewski, Janusz Bałanda-Rydzewski, Leszek Biernacki.

– Pamiętamy, dziękujemy, nie zapomnimy. 1988 rok to przede wszystkim ponowny krzyk robotników polskich o legalizację NSZZ „Solidarność”. Chichot historii i paradoks to fakt, że Komisja Krajowa „Solidarności” musi upominać się i bronić wolności związkowych przed delegalizacją związków zawodowych. Dzisiejsza władza przygotowuje takie rozwiązania – powiedział Piotr Duda.

– Nie ma wolności bez Solidarności! – zakończył Krzysztof Dośla.

Obejrzyj relację:

Download PDF
Powrót Drukuj stronę