Nie ma miejsca na ściemę – MPWiK w Lęborku nagrodzone wyróżnieniem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

Czy jest możliwe efektywne ekonomicznie prowadzenie spółki i jednocześnie bycie pracodawcą, który prowadzi rzetelny dialog ze związkami zawodowymi? Jak najbardziej tak. „Nie ma miejsca na ściemę. Zarówno jeśli chodzi o mnie, jak i o innych pracowników” – mówi dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku, które jest tegorocznym laureatem konkursu organizowanego przez KK NSZZ „Solidarność” „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” pod patronatem Prezydenta RP. Dodajmy, że to nagroda, o którą wnioskuje organizacja związkowa danej firmy.

– Dowiedzieliśmy się z informacji zamieszczonych w „Magazynie Solidarność” i „IBIS-ie” o istnieniu tego szczególnego wyróżnienia jakim jest nagroda „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” – mówi Dariusz Kosior, przewodniczący OZ NSZZ „S” przy MPWiK w Lęborku. – Uznaliśmy, że dyrektor Piotr Boniaszczuk zasługuje na jej przyznanie. Nie tylko sprawił, że nasza spółka zaczęła lepiej funkcjonować, być lepiej postrzegana na zewnątrz, ale również jego ogromną zasługą jest dobrze układająca się współpraca na niwie pracodawca i związki zawodowe. Dyrektor umożliwia nam prowadzenie dialogu, dyskusji, a w negocjacjach brane pod uwagę są merytoryczne argumenty. Chcieliśmy nie tylko wyróżnić w ten sposób dyrektora naszej firmy, ale także pokazać władzom miasta, że załoga MPWiK stoi za swoim dyrektorem, popiera jego działania.

Piotr Boniaszczuk, dyrektor MPWiK w Lęborku dodaje, że przyznanie nagrody „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” traktuje jako wyróżnienie nie tylko jego samego i zarządu, ale całego zakładu.

– Ta nagroda jest potwierdzeniem, że przyjęty przeze mnie 3,5 roku temu kurs współpracy z załogą jest prawidłowy. Nagroda obliguje mnie również do tego, aby kontynuować naszą dobrą współpracę – mówi dyrektor MPWiK.

Piotr Boniaszczuk podkreśla ogromną rolę związków zawodowych w budowaniu wzajemnych, partnerskich relacji.

– Doceniam starania obecnej Komisji Zakładowej. Wiele nam się wspólnie udało zdziałać. Jak choćby ciepłe posiłki regeneracyjne dla pracowników. Wcześniej otrzymywali puszki z jedzeniem i nie mieli możliwości ich podgrzania. Nie podobało mi się to. Pracownik powinien być doceniony za swoją pracę i godnie traktowany – mówi Piotr Boniaszczuk.

Dodajmy, że OZ NSZZ „S” przy MPWiK w Lęborku otrzymała w ubiegłym roku główną nagrodę w konkursie na organizację związkową zrzeszającą procentowo największą liczbę członków Związku w stosunku do liczby zatrudnionych w 2014 r. Na 76 pracowników aż 59 należy do Związku

zola

Więcej w lutowym „Magazynie Solidarność”.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę