Nie ma miejsca dla związkowców w Ministerstwie Finansów

Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów 23 października miała miejsce pikieta NSZZ „Solidarność”. Związkowcy bronią kolegów zwolnionych z aparatu skarbowego. Bronia tym samym praw pracowniczych i związkowych zagwarantowanych w Konstytucji RP i ustawie o związkach zawodowych.

Okazuje się, że minister Finansów nie respektuje prawa do zrzeszania się. Z podległych ministrowi Jackowi Vincent-Rostowskiemu służb skarbowych w ostatnim czasie zwolniono trzech członków prezydium Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych NSZZ „S”. Wśród zwolnionych z pracy jest też m.in. przewodniczący Sekcji Tomasz Ludwiński. W obronie kolegów we wtorek 23 października wystąpią na manifestacji przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów przy Al. Ujazdowskich w Warszawie związkowcy także z innych branż.  Akcję koordynuje Sekretariat Służb Publicznych NSZZ „S”.

– Pomimo rozmów z wiceministrem  finansów Andrzejem Parfinowiczem i ostrzeżeniem o bezprawności zwolnień, działania restrykcyjne postępują. Znamy kolejne przypadki działań zmierzających do zwolnienia działaczy związkowych tak w urzędach skarbowych, jak też w urzędach kontroli skarbowej – stwierdza Jerzy Wielgus, przewodniczący Sekretariatu Służb Publicznych  NSZZ „S”.

W proteście wazięło udział ok. pół tysiąca związkowców, w tym kilkudziesięciu członków „S” z Regionu Gdańskiego, którzy przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów postanowili dać wyraz swojej solidarności z kolegami zwalnianymi z pracy w instytucjach podległych rządowi. Obecni są również członkowie „S” z regionów Małopolska, Mazowsze i Rzeszowskiego. O godz. 13 protestujący planują złożyć petycję do premiera z żądaniem przywrócenia do pracy zwolnionych związkowców.

W ostatnim czasie tj. od lipca do października 2012r. w Urzędach Kontroli Skarbowej oraz w Urzędach Skarbowych zwolniono bez przestrzegania praw pracowniczych oraz związkowych przewodniczącego oraz dwóch innych członków Prezydium Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych NSZZ ”S”. W październiku br. zwolniono Przewodniczącą Zakładowej Organizacji NSZZ ”S” w Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu. Zwolnienia osób funkcyjnych trwają nie od dzisiaj, jednak ich natężenie w ostatnim czasie znacznie się zwiększyło. W chwili obecnej w UKS podjęta została reorganizacja struktur w województwie mazowieckim. W wyniku tego działania kolejni związkowcy oraz pracownicy mogą stracić zatrudnienie.

Pikieta miała zwrócić uwagę opinii publicznej na łamanie praw pracowniczych oraz związkowych oraz na metody jakie stosuje Ministerstwo Finansów w walce ze związkami zawodowymi. Jest to o tyle bulwersujące, że następuje z naruszeniem prawa w instytucjach, które są powołane do kontroli przestrzegania właśnie przepisów prawa. Działania resortu finansów mają miejsce bez prowadzenia elementarnego dialogu z partnerami społecznymi. W czasie pikiety została złożona petycja w sprawie pilnej interwencji premiera RP wobec przejawów dyskryminacji i szykanowania pracowników, i związkowców oraz postulująca ich niezwłoczne przywrócenie do pracy.

ASG

Zdjęcia: Artur Górski

Download PDF
Powrót Drukuj stronę