Do końca lutego nie kupujemy w Lidlu!

„Solidarność” apeluje do członków i sympatyków Związku o zaniechanie zakupów w sieci Lidl. Powodem są działania zarządu spółki noszące, zdaniem związkowców, znamiona szykowania działalności związkowej. Apel w tej sprawie przyjęła Komisja Krajowa Związku na swoim ostatnim posiedzeniu w Szczecinie. „Solidarność” wszczęła już także działania prawne w tej sprawie. 

Lidl-ulotka

Apel KK nr 4/2014 ws. łamania praw pracowniczych i związkowych przez Lidl Polska Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko łamaniu podstawowych praw pracowniczych i związkowych w „Lidl Polska Sklepy Spożywcze sp. z o.o.” sp. k. W styczniu 2013 roku pracownicy sieci Lidl założyli organizację NSZZ „Solidarność” aby skutecznie upomnieć się o prawa pracownicze. Niestety kierownictwo firmy nie podjęło rzeczywistego dialogu ze stroną pracowniczą. Niemal od początku funkcjonowania „Solidarności” w Lidl Polska, zarząd spółki rozpoczął działania noszące znamiona szykanowania działalności związkowej. W grudniu 2013 roku przewodnicząca oraz wiceprzewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” otrzymali dyscyplinarne wypowiedzenia z pracy. Jako przyczynę zwolnienia pracodawca podał m.in. udział tych osób w akcjach protestacyjnych, które rzekomo były nielegalne. W Niemczech, skąd pochodzi Lidl, wyrzucanie z pracy działaczy związkowych oraz jawne zwalczanie legalnie działającego związku zawodowego byłoby nie do pomyślenia. W związku z powyższym Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” rozpoczyna długofalową akcję protestacyjną w celu znormalizowania stosunków pracowniczych w sieci sklepów Lidl. W pierwszym etapie akcji apelujemy do członków NSZZ „Solidarność” o zaniechanie zakupów w tej sieci w lutym br. Ponadto KK skieruje skargę na działania zarządu Lidl Polska do instytucji międzynarodowych m.in. OECD i MOP.

Przeczytaj też: Bojkot sposobem na wrednego pracodawcę…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę