NIE dla łączenia Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku ze spółką Copernicus

Gdańska „Solidarność” sprzeciwia się planom połączenia kolejnych placówek medycznych w Gdańsku. Tym razem padło na Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku i COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

16 lipca Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” negatywnie zaopiniował projekt uchwały Sejmiku Wojewódzkiego w tej sprawie. Zdaniem związkowców z „Solidarności” należących do Sekcji Służby Zdrowia, połączenie obu placówek pogorszy sytuację chorych na raka na Pomorzu. Obawy dotyczą m.in.: likwidacji laboratorium, obniżenia płac, redukcji personelu i obciążenia nowymi obowiązkami.

Związkowcy wskazują także, że o planowanych zmianach nie zostali poinformowani konsultanci wojewódzcy w dziedzinie onkologii. Zdaniem przedstawicieli TKZ NSZZ „Solidarność” z WOC projekt połączenia z Copernicusem zawierają wiele błędnych założeń. Przykładem jest planowana budowa szpitalnego oddziału onkologicznego na Zaspie, gdy niewykorzystane są łóżka (brak kontraktu z NFZ) w WOC. Tym bardziej jest to błędne założenie, gdy nowe kryteria konkursowe przygotowywane przez Ministerstwo Zdrowia chemioterapię ambulatoryjną traktują priorytetowo.

Suchej nitki na projekcie nie zostawia profesor Jacek Jassem autorytet w dziedzinie onkologii. W piątkowym wywiadzie dla „Dziennika Bałtyckiego” punkt po punkcie wskazuje na zagrożenia jakie niesie dla pacjentów chorych na raka  wprowadzenie w życie planów włączenia WCO do spółki Copernicus.

To, że procesy konsolidacyjne, które od kilku lat przeprowadza rządząca województwem Platforma Obywatelska, nie przynosi spodziewanych efektów przekonali się pracownicy i pacjenci kilku szpitali. „Ponownie informujemy, że w jednostkach już połączonych na podobnych zasadach (zarówno w Gdyni jak i w Gdańsku) w dużej mierze pogorszyły się warunki pracy i płacy pracownikom tam pracującym. Powstał ogólny nieład, negatywnie wpływający na sytuację pracowników, a w efekcie, zdaniem opiniującego, na realizację statutowych zadań połączonych Spółek” – czytamy w uzasadnieniu opinii przesłanym przez gdańską „Solidarność”.

W raporcie Najwyższej Izby Kontroli z kwietnia 2015 roku, znalazło się stwierdzenie, że cele, jakie założyła nowelizacja ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U. z 2015 poz 618) nie zostały osiągnięte, sytuacja finansowa przekształcanych w spółki szpitali poprawiała się tylko okresowo, a później wracała „do normy”, czyli generowania strat, a kolejki oczekujących pacjentów nie tylko się nie skróciły, ale niestety wydłużyły.

Czy dojdzie do połączenia placówek zadecydują radni województwa pomorskiego z rządzącej koalicji PO–PSL. Miejmy nadzieję, że zwycięży w nich poczucie dobra społecznego, a nie dyscyplina partyjna.

(mk)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę