Nie dajmy się obrażać

Cyniczni gracze polityczni próbują wykorzystać to święto, by siać zamęt i niepokój na ulicach Gdańska. – napisali w swoim stanowisku przedstawiciele Stowarzyszenia Godność. To reakcja na prowokacyjne zaproszenie na obchody 37 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, które wystosował Pomorski KOD do NSZZ „Solidarność”.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Godność, które zrzesza działaczy NSZZ Solidarność i więźniów politycznych z lat 1980-88, zaapelowało do udziału w uroczystościach 31 sierpnia organizowanych przez „Solidarność”:

Nie wolno nam nie przyjść na te uroczystości. Trzeba swoją obecnością zaświadczyć, że to my strajkowaliśmy w zakładach pracy i zakładaliśmy Solidarność. To my jak trzeba było szliśmy do więzień w obronie Związku i naszych praw obywatelskich. Nie będzie banda prowokatorów drwić z nas. Pokazaliśmy w stanie wojennym, że potrafimy walczyć.

Przedstawiciele Stowarzyszenia zaapelowali do organizatorów manifestacji KOD o jej odwołanie:

Apelujemy do KOD-u, aby wycofał się z prowokacyjnego zaproszenia i zrezygnował ze swojej manifestacji na placu Solidarności w dniu 31 sierpnia 2017 r. Nie apelujemy do Prezydenta Pawła Adamowicza, aby nie wydawał zgody na tę prowokację, bo odnosimy wrażenie, że uczestnicząc w poprzednich manifestacjach popiera KOD nie zważając jakie ta manifestacja może mieć konsekwencje społeczne. Apelujemy do Pana Wojewody, aby w trosce o spokój i bezpieczeństwo na ulicach Gdańska w dniu 31 08 skorzystał z prawa o zgromadzeniach i wydał zrządzenie, które nie naruszy uprawnień NSZZ Solidarność, obchodzący od kilkudziesięciu lat cyklicznie w tym dniu swoje święto.

Zdaniem działaczy NSZZ Solidarność i więźniów politycznych z lat 1980-88 działania Pomorskiego KOD mają na celu wywołanie niepokojów na ulicach Gdańska:

Cyniczni gracze polityczni próbują wykorzystać to święto by siać zamęt i niepokój na ulicach Gdańska. Nie możemy na to pozwolić, nie dajmy się obrażać.

Oświadczenie w imieniu Stowarzyszenia podpisał jego prezes Czesław Nowak, były więzień polityczny.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę