Nie będzie sześciodniowego tygodnia pracy

Sejm na szczęście nie zdąży już uchwalić przepisów, które dają możliwość pracodawcy wypłatę pracownikowi dodatku za pracę w sobotę zamiast oddawanie czasu wolnego. Dzięki temu, że kadencja tego parlamentu dobiega końca, nie będzie możliwe wprowadzenie tych niekorzystnych dla pracownika zmian. W Sejmie bowiem zaplanowano już tylko trzy posiedzenia. Gdyby posłowie mieli możliwość uchwalenia nowych przepisów pracownikom groziłaby konieczność pracy sześć razy w tygodniu.

Niestety pracownicy muszą nadal liczyć się z tym, że pracodawca przedłoży im weksle in blanco do podpisu jako zabezpieczenie przyszłych ewentualnych roszczeń wynikających ze stosunku pracy. Wielu pracodawców korzysta z tej możliwości, a przy ewentualnych sporach z pracownikiem pracodawca ma możliwość szantażowania pracownika lub też odbierania mu części należnych wynagrodzeń.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę