Negocjacje płacowe w gospodarce wodnej

Trwają negocjacje płacowe pracowników gospodarki wodnej z Ministerstwem Środowiska. Przyznana przez poprzedni rząd „podwyżka”, to powiększenie funduszu płac o zaledwie 5,5 proc. Od stycznia tego roku podniesione zostały pensje pracowników RZGW, przy czym stosowany był klucz socjalny – najmniej zarabiający otrzymali procentowo najwięcej. Wypłata rozpoczęły się 24 marca 2016 roku z wyrównaniem za poprzednie miesiące.

susza1

Nie rozwiązuje to problemu. Komisje zakładowe związków zawodowych nadal pozostają w sporach zbiorowych z dyrektorami Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Aktualnie w sporze zbiorowym są regionalne zarządy w Szczecinie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Nowy rząd, reprezentowany przez Mariusza Gajdę, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska podjął rozmowy z przedstawicielami NSZZ „Solidarność”. Dla obu stron oczywistym jest, że aktualne podniesienie płac jest tylko symboliczne i nie może być rozwiązaniem docelowym. Kwota, o którą podniesiono płace nie dorównuje poziomowi płac sprzed zamrożenia dokonanego przez rząd PO-PSL w 2008 roku. W regionalnych zarządach pracuje 2714 ludzi ze średnim wynagrodzeniem 3.300 zł brutto, kiedy średnie wynagrodzenie podawane przez GUS za III kwartał 2015 roku wynosi 4.066,95zł. Związkowcy pracujący w RZGW o wyższe zarobki upominają się od 8 lat. Rozmowy prowadzone jeszcze z ekipą PO-PSL przez 8 lat nie przyniosły żadnych rezultatów. Wieloletnie zaniedbania waloryzacji płac pracowników gospodarki wodnej doprowadziły do tego, że sytuacja finansowa pracowników jest dramatyczna, dosłownie nie starcza do pierwszego, nawet przy maksymalnych możliwych oszczędnościach.

W aktualnie prowadzonych negocjacjach z nowym już rządem, pracownicy regionalnych zarządów wystąpili o:

  • 250 złotych podwyżki od lipca 2016 roku, (jest to kwota interwencyjna, która pozwoli przeżyć do końca roku),
  • następnie, o dalsze 550 złotych do podstawy wynagrodzenia dla każdego pracownika od stycznia 2017 roku, już z nowej ustawy budżetowej.

Takie rozwiązanie w opinii NSZZ „Solidarność” pozwoli przybliżyć nasze zarobki do średniej pensji w innych sektorach gospodarki i wyrówna poziom płac do tego, który już mieliśmy w roku 2008.
Minister właściwy ds. gospodarki wodnej, Mariusz Gajda do Świąt Wielkanocnych zobowiązał się przedstawić pisemną propozycję Ministerstwa Środowiska, w której ma odnieść się do propozycji Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” i przedstawić projekt porozumienia ze związkami zawodowymi.

Marcin Jacewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę