Nauczycielski hołd męczennikowi i kapelanowi „Solidarności”

„Solidarność” nie zapomina o swoim duchowym przewodniku. Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki zostały wprowadzone uroczyście do kościoła pw. Bożego Ciała na gdańskiej Morenie.

Zdjęcia: Paweł Glanert

 

Wieczorna uroczystość w sobotę 29 marca zgromadziła w świątyni kilkaset osób. Uczestniczyli w niej m.in. związkowcy Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „S”, Wojciech Książek, przewodniczącym regionalnej sekcji oświaty „S”, Krzysztof Żmuda, przewodniczący „S” w Remontowa Shipbuilding SA, koordynator wart honorowych przy grobie kapelana „S”.

Inicjatorem upamiętnienia kapelana „Solidarności”, zamordowanego w 1984 r. przez SB była wspólnota duszpasterska „Nikodemos”, zrzeszająca członków i sympatyków oświatowej „S” w Gdańsku. Wspólnota duszpasterstwa  rozpoczęła działalność w marcu 2012 r. Duszpasterzem nauczycielskiej „Solidarności” w Gdańsku został ks. Krzysztof Nowak, wikariusz parafii pw. Bożego Ciała na Morenie.

Duszpasterstwo pracowników gdańskiej oświaty pod koniec 2013 r. wystąpiło do sanktuarium ks. Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu o przekazanie relikwii błogosławionego. Członkowie duszpasterstwa ufundowali relikwiarz.

- Naszym celem jest stworzenie wspólnoty nauczycieli i pracowników oświaty opartej na nauczaniu bł. Jana Pawła II i przede wszystkim bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W ten sposób również konsolidujemy środowisko oświatowe wokół wartości ewangelicznych. Członkowie naszej organizacji , a przypomnę, że to głównie kobiety, już trzykrotnie pełnili służbę przy grobie kapelana „S” w parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie – mówi Bożena Brauer, przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę