Nauczyciele sami zapłacą za pomoce dydaktyczne

Nauczyciele będą musieli z własnej kieszeni zapłacić za pomoce dydaktyczne. Jeszcze przed zatwierdzeniem rządowego elementarza otrzymali je od wydawnictw.

Przepisy, które obowiązują od lipca, zabraniają dostarczania do szkół pomocy dydaktycznych. Jak twierdzą premier i minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowskiej wprowadzone zmiany mają wyeliminować patologiczne sytuacje, do jakich dochodziło na rynku podręczników.

Ale jak podkreśla Ryszard Proksa, przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, teraz to nauczyciel będzie musiał z własnej kieszeni zapłacić za pomoce dydaktyczne.

Wydawnictwa przekazywały także szkołom scenariusze lekcji. Tak było w ubiegłym roku, teraz nauczyciele nie otrzymują już planów zajęć.

zola

Download PDF
Powrót Drukuj stronę