Nauczyciele zamanifestują swój sprzeciw wobec niekorzystnych propozycji zmian w prawie oświatowym

Nauczycielska „Solidarność” zamanifestuje swój sprzeciw wobec zmian w Karcie Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty podczas Dnia Edukacji Narodowej.   Projekty zmian autorstwa samorządowców trafiły do sejmowej komisji samorządu. Zapowiada to błyskawiczną ścieżkę legislacyjną. MEN zachowuje bierny spokój.

- Proponujemy zachowanie dystansu wobec przedstawicieli władz podczas Dnia Edukacji Narodowej zakładając rzeczy w kolorze czarnym, znaczki „Solidarności” w wystąpieniach wyrażając niepokój, brak zgody na dwulicowość i hipokryzję rządzących w ataku na podmiotowość nauczycieli poprzez fatalne plany legislacyjne – stwierdza Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego.
Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego    zapoznała się z propozycjami zmian w ustawie Karta Nauczyciela oraz ustawie o systemie oświaty. Rada przygotowała stanowisko, które zostało przekazane Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

- Rada wyraża swoje głębokie zaniepokojenie kierunkiem propozycji przedstawianych przez stronę samorządową, przy milczącej akceptacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. W tych propozycjach brakuje głębszej – strategicznej wizji i odpowiedzi na tak kluczowe pytania-problemy.

1. Jaki ma być docelowy model polskiej szkoły?

2. Jaka w nim pozycja nauczyciela-wychowawcy?

3. Czyja ma być szkoła ?

W stanowisku czytamy:

Adresatem roszczeń samorządowców powinien być rząd RP, od którego należy domagać się większych nakładów na edukację nie zaś szkoły i nauczyciele. Nie zgadzamy się między innymi na propozycje:

  1. Odebrania statusu nauczyciela  m.in. pedagogom, psychologom szkolnym, logopedom i innym pracownikom oświaty.
  2. Przeniesienia postępowania na stopień nauczyciela dyplomowanego do organu prowadzącego.
  3.  Likwidację zatrudnienia nauczycieli  poprzez mianowanie.
  4. Ograniczenie wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczycieli do 40 dni roboczych.
  5. Ustalenie wymiaru tygodniowego godzin pracy nauczyciela na 40 – wraz z zamiarem wprowadzenia obowiązku ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy nauczycieli wg zasad ustalanych przez organy prowadzące, w tym zwiększenie pensum – co najmniej o 2 godziny (pozostawiając tzw. godziny karciane).

6. Przeniesienie orzekania o potrzebie urlopu zdrowotnego na komisję lekarską ZUS.

7. Likwidację obowiązku rozliczania przez organy prowadzące średnich wynagrodzeń i wypłatę dodatku uzupełniającego

8. Likwidację prawa do dodatku wiejskiego

9. Zniesienie limitu do 70 uczniów, pozwalającego na przekazywanie szkół innym podmiotom i to bez zgody kuratora oświaty

10. Przejęcie przez samorządy pełnej kontroli nad konkursami na dyrektorów szkół.

Związkowcy proponują więc zachowanie dystansu wobec przedstawicieli władz w okresie zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej.

- Niestety, coraz bardziej odczuwany jest brak szacunku dla zawodu nauczycielskiego. Prosimy rozważyć różne formy wyrażenia swego dystansu np. przez czarny ubiór w czasie uroczystości szkolnych – zachęcają do protestu członkowie Rady.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę