Nauczyciele z NSZZ „S” odwiedzą parlamentarzystów rządzącej koalicji ze swoimi postulatami

Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, zgodnie z uchwałą Krajowego Sztabu Protestacyjno-Strajkowego Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” powołała Sztab Protestacyjno – Strajkowy. W najbliższy czwartek nauczyciele ruszą do biur poselskich i senatorskich. Działają w trosce o prestiż zawodu i poziom edukacji. Oby tylko zastali partnerów do rozmowy…

Państwo i jego rząd mówiąc o prospołecznej polityce, nie może spychać na margines osób wynagradzanych z daniny publicznej. Jeśli wskaźniki ekonomiczne są tak dobre, jak twierdzi rząd, to i pracownicy sfery budżetowej winni odczuć progres i pomnożyć zasobność swych portfeli. Niestety, wzrost wynagrodzeń uzyskują pod presją tylko ci, którzy protestują.

Dlatego też na wtorkowej (29 stycznia 2019 r.) Radzie Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku został powołany Sztab Protestacyjno-Strajkowy. W jego skład weszli członkowie prezydium Sekcji oraz przewodniczący komisji wchodzących w skład Sekcji. Najbliższe posiedzenie Sztabu 19 lutego 2019 r.

Członkowie rady Sekcji omówili sytuację w oświacie i propozycje MEN w negocjacjach ze związkami zawodowymi oraz przyjęli treść pisma do parlamentarzystów koalicji rządzącej PiS – Solidarna Polska – Porozumienie. List z postulatami trafi w czwartek m.in. do Zarządu Wojewódzkiego PiS w Gdańsku. Oby nauczyciele zastali w czwartek partnerów do rozmowy po nadzwyczajnym środowym posiedzeniu Sejmu.

Jak poinformował Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „S” przekazanie posłom i senatorom bezpośrednio listów z postulatami jest to działanie całego Związku.

W przypadku oświaty załącznikiem będzie wykaz pasków wynagrodzeń na poszczególnych szczeblach awansu zawodowego. Nauczyciele podchodzą też z troską do uczniów po wprowadzonej przez rząd zmianie systemu, ich obciążenia materiałem nowej podstawy programowej (szczególnie w klasach VII i VIII, których uczniowie muszą zrealizować w dwa lata program z trzech lat gimnazjum), brak czasu na zajęcia dodatkowe, groźba dwuzmianowości, kumulacji roczników 1 września br.  

Rada MSOiW przyjęła stanowisko ws. potrzeby współpracy pracowników szkół, przedszkoli, a także członków różnych związków działających w oświacie, szczególnie w sytuacji działań na rzecz wzrostu wynagrodzeń i poprawy trudnych warunków pracy w szkołach. Rada stoi na stanowisku, że w obliczu napięć w środowisku oświatowym ważna jest współpraca wszystkich pracowników szkół, niezależnie od ich przynależności związkowej.

Skala zaniechań i błędów MEN wpływa na klimat pracy w szkole. Dlatego też Sztab Protestacyjno-Strajkowy Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku kieruje petycję do parlamentarzystów Zjednoczonej Prawicy z województwa pomorskiego. Podobny dokument był już składany 6 listopada 2017 r. zawierał on niewysłuchany przez rząd apel o podjęcie działań na rzecz zagwarantowania podwyżek dla nauczycieli od 1 stycznia 2018 roku i o odstąpienie od wprowadzania w ustawie Karta Nauczyciela tych zmian, które pogarszają status zawodowy nauczycieli. Teraz postulaty głównie dotyczą wzrostu płac, zapewnienia środków na płatne zajęcia pozalekcyjne, odstąpienia od zmian w zakresie awansu zawodowego i oceniania nauczycieli, które wprowadzono ustawą z 27 października 2017 r.

Pracownicy oświaty domagają się też zmiany na stanowisku Ministra Edukacji Narodowej. Ten postulat władze krajowe Sekcji przyjęły już w maju ub.r.

Związkowcy z NSZZ „S” zwracają uwagę, że sytuacja w oświacie staje się coraz trudniejsza, co pogłębiają problemy spodziewane od 1 września 2019 r., czyli skumulowane dwa roczniki w szkołach ponadpodstawowych, redukcja etatów w szkołach prowadzonych przez gminy.

Stanowisku oświatowej „S’ zostanie szerzej zaprezentowane opinii publicznej na konferencji prasowej w czwartek 31 stycznia br. w gdańskiej siedzibie NSZZ „Solidarność”.

ASG

 

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę