Chojnice: O problemach oświaty także przy kawie

Członkowie Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty, Wychowania i Kultury w Chojnicach już świętowali Dzień Edukacji Narodowej.

Takie imprezy organizuje się co roku, przed tzw. Dniem Nauczyciela lub po tym dniu. W tym roku termin wypadł 6 października. Zabawa tradycyjnie łączy się z omówieniem najważniejszych kwestii nurtujących środowisko oświatowe.

- Takie imprezy mają na celu integrację środowiska. Omówiłem sytuację w oświacie. Ważnym problemem jest obecnie reforma oświaty. Nauczyciele są zaniepokojeni, zwłaszcza nauczyciele gimnazjów obawiają się utraty pracy. Omówiłem więc działania „Solidarności” w tej kwestii – mówi Maciej Werra, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty, Wychowania i Kultury w Chojnicach.

Martyna Werra

Download PDF
Powrót Drukuj stronę