[Naszym zdaniem] Wojciech Książek: Muzyczne wychowanie do patriotyzmu

Za nami szósta edycja Wojewódzkiego Konkursu Muzycznego „Polska moje miejsce, mój kraj”, który co dwa lata organizuje gdańska Sekcja Oświaty (na przemian z konkursem plastycznym).

Muzyka kształci i wychowuje. Przez kilka godzin budynek „S” dźwięczał od muzyki, śpiewu, emo- cji młodych wykonawców. Wzruszające były słowa pieśni patriotycznych (w tym zbrodni w lasach Piaśnicy), piękne głosy wykonawców.

Zwracała uwagę praca nauczycieli-opiekunów. Wielki szacunek należy się za ich zaangażowanie, przekaz wiedzy, umiejętności, wkład serca. Ostatnio częściej krytycznie mówi się o tej grupie pracowniczej. Pamiętajmy jednak, że naród, który nie szanuje swoich nauczycieli, ska- zany jest na bylejakość.

Specyfika tego konkursu polega na tym, iż oprócz śpiewu młodzi ludzie są też oprowadzani (m. in. przez p. Romana Stegarta i niżej podpisanego) do miejsc szczególnych, do pomnika Poległych Stoczniowców, gdzie zapalają znicze i do historycznej Sali BHP. To ważne, aby młodzi ludzie doświadczyli piękna muzyki, śpiewu, ale też historii, dotknęli dziedzictwa „S”.

Wysiłek organizacyjny jest spory, tym bardziej że wystąpiło 230 uczniów. Tym większe podziękowania dla osób wspierających, w tym wolontariuszy z „S” oświatowej w Gdańsku, Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy, redakcji„Magazynu”, jurorów (Andrzej Kołakowski, Ewa Rocławska, Aleksandra Lewicka, Renata Tkaczyk). Zdaniem koordynator konkursu, Anny Kocik i innych słu- chaczy, poziom wykonań był bardzo wysoki. Były specjalne stroje, muzyka na żywo. Jest się z czego radować.

Wojciech Książek
przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” w Gdańsku

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę