Nasze dzieci nie wrócą do Polski

Ponad 300 tys. polskich dzieci przebywa już za granicą. I najprawdopodobniej już do naszego kraju nie wrócą. Aż o 30 proc. zwiększyła się ich liczba w rodzinach emigrantów polskich w ciągu ostatnich dwóch lat.

Według GUS w latach 2011-2012 emigranci zarejestrowali w polskich urzędach stanu cywilnego 66 tys. dzieci, urodzonych za granicą. Narodowy Spis Powszechny podaje natomiast, że już na początku 2011 r. przebywało za granicą 222 tys. dzieci do 14 lat. Dodając urodzone w kolejnych latach, daje nam liczbę co najmniej 288 tys. polskich dzieci, które żyją za granicą.

Jest ich jednak zdecydowanie więcej. Wielu rodziców nie rejestruje bowiem swoich nowonarodzonych dzieci w polskich USC.

Polskie dzieci poprawiają sytuację demograficzną krajów, w którym żyją. Dodajmy, że ich przedsiębiorczy rodzice zarabiają w innych krajach, płacąc tam podatki i pomnażając budżety obcych państw. Bo w Polsce nie mogli znaleźć odpowiedniej pracy. A wkrótce ich dzieci zaczną tam pracować. Za to nasza struktura wiekowa jest bardzo osłabiona i już niebawem staniemy się krajem starszych, schorowanych ludzi.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę