Nasza „Solidarność” – 35 lat blisko ludzi

35 lat, jakie mijają od pamiętnych strajków z lipca i sierpnia 1980 roku pozwalają nie tylko na refleksje historyczna i diagnozę polityczna, ale też opisują aktywną działalność ludzi NSZZ „Solidarność”, których nie złamał stan wojenny i nie zniechęcił proces transformacji ustrojowej prowadzony nieraz wbrew interesom pracowniczym mimo, że odbywał się pod naszym szyldem. Związkowcy nie zapomnieli o swych ideałach i nadal bronią godności ludzi pracy i upominają się o prawa pracownicze. Reprezentanci organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” z Regionu Gdańskiego spotkali się w poniedziałek 29 czerwca w Filharmonii Bałtyckiej pod hasłem „35 lat blisko ludzi”.  Związkowcy otrzymali specjalny list od prezydenta-elekta Andrzeja Dudy.

Zdjęcia: Paweł Glanert

 

Na scenie Filharmonii zawisło 23 związkowe sztandary, w tym pierwszy nasz sztandar – Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z 1980 r., wykonany podczas strajku, na którym jeszcze nie ma nazwy NSZZ „Solidarność”.

Wśród kilkuset związkowców z naszego Regionu byli z nami Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „S”, Janusz Śniadek, lider naszego związku do 2010 roku, poseł PiS, Andrzej Kołodziej, przywódca strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w 1980 roku, jeden z liderów Solidarności Walczącej, dzisiaj krzewiący wiedzę o historii najnowszej.

– Naszym priorytetem od lat są te problemy, które dzisiaj są na ustach polityków od lewa do prawa. Pracownicze problemy były na każdym ze spotkań kandydatów w kampanii prezydenckiej. Społeczeństwo boli wiek emerytalny, niska kwota wolna od podatków, płaca minimalna, umowy śmieciowe. Jeszcze rok temu byliśmy sami z tym jako związkowcy.

Piotr Duda m.in. przypomniał, że to kampania „Solidarności” spowodowała, że patologia zatrudniana na umowy śmieciowe stała się przedmiotem publicznej dyskusji.

- Umowy śmieciowe dotyczą nazbyt wielu pracowników. Nie odprowadzają składek emerytalno-rentowych. Tak zatrudnieni nie mają prawa do płatnego urlopu, do płatnego L4, do zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. To trzeba zmienić! – wyliczał Piotr Duda.

Przewodniczący „S” mówił też o perspektywie realnego, a nie pozorowanego dialogu społecznego po przyjęciu po dwóch latach od pata w Komisji Trójstronnej ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Projekt ustawy, który doprowadził do wynegocjowania kompromisu przygotowała „S” a posłem sprawozdawcą był Janusz Śniadek.

Poseł Janusz Śniadek, którego projekt ustawy wymuszającej na pracodawcy zawarcie umowy o pracę przed przystąpieniem do niej, która miała ograniczyć „szarą sferę”, przepadła w obecnym Sejmie nie ma złudzeń – bez zmiany, która ma nastąpić po wyborach trudno liczyć na poprawę sytuacji ludzi pracy.

- Polacy nie odwrócili się od ideałów Sierpnia. Chociaż wielu z nas miało takie wątpliwości. Wydarzenia z ostatnich tygodni i rozstrzygnięcie wyborów prezydenckich przywróciło nadzieję. Polska stała się bardziej uśmiechniętą. Zrodziła się nadzieja na dobrą zmianę jesienią. Dialog społeczny został przez PO zabity. Rząd zrujnował instytucjonalny dialog. Gratuluję więc „Solidarności” i pracodawcom ustawy o dialogu społecznym. Niestety, już inna ustawa, przygotowana przez rząd, która w założeniu miała ograniczać zatrudnienia na czas określony okazała się kulawa i powinna być zmieniona – uważa Janusz Śniadek.

Wśród naszych gości byli też m.in. Stanisław Szukała, przewodniczący Regionu Słupskiego „S”,  Jarosław Flont, prezes Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. Józefa Piłsudskiego, naukowcy: dr hab. Jakub Stelina, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG, dr hab. Józef Arno Włodarski, prorektor UG oraz ks. kanonik Ludwik Kowalski, proboszcz parafii św. Brygidy, Czesław Nowak, prezes Stowarzyszenia Godność, radny gdański Piotr Walentynowicz, wnuk Anny Walentynowicz.

Spotkanie poprowadził Jacek Rybicki.

Ważnym punktem spotkania było podsumowanie działalności związkowej w roku 2014 wraz z wyróżnieniami dla organizacji zakładowych. Kilkudziesięciu związkowców otrzymało  wyróżnienia z okazji 35-lecia NSZZ „Solidarność”.

Związkowe spotkanie zakończył dynamiczny koncert rocka patriotycznego granego przez zespół Contra Mundum.

Sponsor główny koncertu:

logo bzwbk-www

 

 

 

 

Z kolei przeprowadzona wśród związkowców loteria fantowa przyniosła 1500 zł, które przeznaczone będą na rzecz wsparcia naszej Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy realizującej programy społeczne na rzecz młodzieży.

ASG

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę