Nasz związkowy kolega wiceprzewodniczącym europejskich pracowników handlu

Alfred Bujara, przewodniczący Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” został wiceprzewodniczącym związkowej federacji  UNI Europa Commerce. Podczas obrad w Gdańsku Kongresu UNI Europa Commerce związkowcy wybrali władze federacji. Przewodniczącym został John Hannett z Wielkiej Brytanii,  a jednym z czterech wiceprzewodniczących – Alfred Bujara, nasz polski kolega.

bujara_alfred

Europejscy związkowcy przyjęli również Plan Działania UNI Europa Commerce na lata 2015–2019.

- Największe problemy naszej branży to niestabilne zatrudnieniu, niskie płace, praca w niedzielę i konieczność poprawy dialogu społecznego. To problemy, z którymi borykają się pracownicy handlu w całej Europie, a w szczególności w naszej części kontynent – mówił Alfred Bujara i wyjaśnia, że  na szczeblu europejskim dialog społeczny funkcjonuje. Jedynie grupa polska nie bierze w tym udziału.

- My związkowcy mamy potrzebę, żeby to zmieniać, poprawiać. W Polsce nie mamy układów zbiorowych w pracy ani w zakładach pracy, ani w marketach, ani krajowego, który regulowały by pewne sprawy w branży, jak to jest w Niemczech, Francji czy Austrii. Ktoś mi powiedział, że to jest taka kultura zachodnia, ale jesteśmy 25 lat po transformacji i należałoby zacząć wprowadzać godne, ludzkie warunki, a my nie mamy z kim. Pracodawcy w Polsce robią swoje, robią biznes – dodaje nowy wiceprzewodniczący UNI Europa.

W Polsce w sektorze handlu zatrudnionych jest około miliona osób, w tym w placówkach handlu wielkopowierzchniowego ok. 320 -350 tys.

Przypomnijmy, że na UNI Europa Konferencji Handlowej w Gdańsku, liderzy związków zawodowych z  Europy przyjęli plan działań na rzecz wzmocnienia pozycji pracowników handlu.
- Dzisiaj mamy uzgodnione ambitny plan działania dla sektora handlu, który należy przeprowadzić w całej Europie – powiedziała Laila Castaldo, jedna z liderek UNI Europa Commerce.
Plan działania UNI Europa to zorganizowanie pracowników w związkach zawodowych i efektywnie korzystanie z europejskich rad zakładowych, stworzenie i rozwijanie konstruktywnych stosunków pracy w międzynarodowych firmach,  globalne umowy ramowe, czyli wspieranie wiodących światowych standardów pracy i skutecznych mechanizmów rozstrzygania sporów,  opracowanie strategii zapobiegania pogarszaniu się miejsc pracy, zatrzymanie wzrostu dysproporcji płacowych i dyskusja na temat nietypowych godzinach pracy, wolnego od pracy, niedziel i godzin otwarcia w celu podniesienia świadomości konsumentów i polityków na temat ich skutków społecznych i gospodarczych oraz wzmocnienie europejskiego dialogu społecznego i współpracy z organizacją pracodawców.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę