Nasz dług wykupują Japończycy i Chińczycy

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lipca br. wynosiło w sumie 946 mld 563 mln zł. Nadal zbyt duży udział w finansowaniu wydatków rządowych ma zadłużenie zagraniczne. Połowa długu, 459 mld zł jest w rękach inwestorów spoza Polski. Są to zobowiązania w złotówkach i w walutach obcych wobec 60 krajów.

Co ciekawe to kraje Azji głównie finansują wydatki rządowe. Najwięcej pieniędzy musimy oddać Japonii. Naszymi obligacjami dłużnymi są też zainteresowani Chińczycy. Oznacza to, że dynamiczna gospodarka ChRL jest zainteresowana uchwyceniem przyczułka w tej części Europy. W perspektywie będzie to miało znaczenie m.in. dla transportu vide „jedwabny szlak” i terminale morskie.

W kolejce po spłatę są księstwo Luksemburg i Stany Zjednoczone. Przy braku rodzimej produkcji i przy sektorze bankowym w połowie należącym do państw obcych nie jesteśmy więc całkowicie swobodni w dzieleniu PKB.

Na szczęście obecnie dług w złotówkach jest przewidywalny. Problemów mogą nam przysporzyć zobowiązania w dolarach i w euro oraz frankach szwajcarskich. W przeliczeniu na złotówki dług w walutach obcych wynosi około 285 mld zł. Jesteśmy więc narażeni na ryzyko zmian kursów walut i w efekcie zadłużenie może wzrosnąć, np. znaczący wzrost wartości szwajcarskiej waluty okazał się dla tych, którzy wzięli kredyty denominowane we frankach wielkim problemem.

Nic więc dziwnego, że amerykańska agencja Bloomberg wymieniła Polskę jako jeden z zagrożonych krajów pod względem uzależnienia długu od zagranicy. Tym bardziej, że w USA (od 2016 r. stopy procentowe w USA wzrosły z 0,25 do 2 proc.) i w Wielkiej Brytanii stopy procentowe rosną, a zapowiedzi ich zrostu dobiegają też ze strefy euro, co może przyczynić się do większego kosztu obsługi długu. Nasze zobowiązania w euro wynoszą w przeliczeniu 220,3 mld zł, a w USD 48,3 mld zł po przeliczeniu na dolary.

Zadłużenie w zagranicznych walutach powoli maleje i jest o 5 mld zł mniejsze niż pod koniec 2015 roku, gdy dług zagraniczny stanowił 34,4 proc. całości zadłużenia Polski. Teraz to 30,3 proc.

Z kolei w 2015 roku dług wobec zagranicznych inwestorów opiewał na prawie 207 mld zł. Teraz to 191,4 mld zł. Połowa zadłużenia w krajowych skarbowych papierach wartościowych przypada na inwestorów z Azji (48 proc.), na kraje strefy euro 28 proc., a na inne państwa UE – 7,2 proc. Na koniec 2014 r. inwestorzy z Azji mieli udział 25 proc., przy ponad 40-procentowym udziale Unii Europejskiej.

ASG

 

 

 

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę