Narodowy Program Zatrudnienia – pomysł na walkę z bezrobociem

Narodowy Program Zatrudnienia to pomysł PiS na walkę z bezrobociem. Jego celem jest zmniejszenie liczby bezrobotnych wśród osób do 35. roku życia. Projekt ustawy powstał już w 2012 r., ale został odrzucony przez rząd PO–PSL.

Projekt Narodowego Programu Zatrudnienia zakłada szczególną pomoc gminom zdegradowanym ekonomicznie, a lista będzie publikowana w rozporządzeniu rządowym. Program składa się z kilku elementów: preferencji podatkowych dla przedsiębiorców zatrudniających młodych bezrobotnych, praktyk szkoleniowych oraz stypendiów edukacyjnych. Stypendia mają przysługiwać osobom w wieku 16–25 lat, które jeszcze się uczą lub studiują.

Kolejny instrument to dotacje z Funduszu Wspomagania Zatrudnienia (FWZ), które mają otrzymywać przedsiębiorcy na tworzenie nowych miejsc pracy. Z Funduszu Wspierania Przedsiębiorczości Młodych Ludzi (FWPML) natomiast mają  otrzymywać bezrobotni na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Fundusze na NPZ miałyby pochodzić, nie jak dotychczas, z Funduszu Pracy tylko z dwóch nowo utworzonych funduszy – FWZ i FWPML, które mają powstać w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki mają pochodzić od pracodawców w postaci składek: 2 proc. na FWZ oraz 0,5 proc. na FWPML.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę