Największe gospodarki wspierają wydobycie paliw kopalnych

Kraje z grupy G20, czyli najpotężniejsze gospodarki świata na potęgę dotują wydobywanie paliw kopalnych. Rocznie subsydia na ten cel sięgają nawet 88 mld dolarów. W Polsce jest odwrotnie. Z górnictwa co roku drenuje się ponad 7 mld zł – podaje Dział Informacji Komisji Krajowej.

Jak wynika z raportu przygotowanego przez brytyjski think thank Overseas Development Institute (ODI) we współpracy z amerykańskim Oil Change International (OCI), publiczne finansowanie projektów w sektorze paliw kopalnych rośnie w grupie państw G20 z roku na rok. W 2009 roku miało ono wynosić niecałe 60 mld dolarów, dzisiaj ma to być nawet 88 mld.

kopalnia

Autorzy opracowania podzielili tę kwotę na trzy kategorie. Pierwsza z nich to środki przeznaczane na inwestycje przez państwowe firmy z branży wydobywczej. W ten sposób kraje G20 przeznaczają na przemysł związany z eksploatacją paliw kopalnych 49 mld dolarów rocznie. Drugą kategorią wydatków wyszczególnioną przez ekspertów ODI są wszelkiego rodzaju subsydia. Średnia dla całej G20 pod tym względem wynosi 23 mld dolarów rocznie. Najwięcej wydają rządy USA (5,1 mld USD), Australii (3,5 mld USD), Rosji (2,4 mld USD) oraz Wielkiej Brytanii (1,2 mld USD). Przy czym w kwotach tych nie zostały uwzględnione subsydia pochodzące od władz regionalnych. Ostatnia grupa rządowych wydatków to środki przyznawane przez państwowe banki i międzynarodowe instytucje finansowe. Sięgają one 16 mld dolarów rocznie.

W Polsce drenują

W naszym kraju proporcje są odwrotne. To przemysł eksploatacyjny zasila ogromnymi pieniędzmi budżet państwa oraz kasy samorządów lokalnych. Łącznie branża górnicza odprowadziła w ubiegłym roku do budżetu państwa ponad 7 mld zł. Z kolei, jak wynika z danych Ministerstwa Gospodarki oraz Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej (GIPH), wsparcie dla branży z budżetu i z programów operacyjnych sięga 1,1 mld zł rocznie. Z tej kwoty jedynie niewielki ułamek jest przeznaczany na nakłady inwestycyjne spółek węglowych. Zdecydowana większość trafi a na pokrycie kosztów przeprowadzanych w przeszłości likwidacji kopalń, zabezpieczenie sąsiednich kopalń przed zagrożeniami, szkodami górniczymi powstałymi w wyniku reaktywacji starych pustek oraz na pokrycie części świadczeń byłych pracowników.

Czytaj także: Odrzucić pakiet klimatyczny!

fot. Wikipedia.pl

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę