Nie dla konsolidacji bez gwarancji dla pracowników

Brak informacji dotyczących skutków jakie niesie dla pracowników plan połączenia szpitali w Pucku i Wejherowie to jeden z głównych powodów negatywnej opinii gdańskiej „Solidarności” dla projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego.

 Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” przyjął 18 maja stanowisko, w którym sprzeciwia się konsolidacji Spółek Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy Sp. z o.o. oraz Szpitala Puckiego Sp. z o.o.

Projekt połączenia placówek w Wejherowie i w Pucku to już kolejna tego typu „reforma” w naszym województwie. Za każdym razem scenariusz jest podobny, przedstawiany jest mglisty zarys połączenia, w którym pokazane są tylko ewentualne korzyści, brak natomiast informacji co do kosztów. Co jest także charakterystyczne dla działań podejmowanych przez władze samorządowe to brak prawdziwych konsultacji z pracownikami i mieszkańcami.

W projekcie uchwały oraz w uzasadnieniu nie przedstawiono żadnych informacji dot. rozwiązania spraw pracowniczych i dalszego losu pracowników obu Szpitali poza określeniem na jakich zasadach zostaną przejęci do podmiotu przejmującego, co wynika z obowiązujących norm prawnych, w tym zakresie.” – czytamy w uzasadnieniu negatywnej opinii wydanej przez ZRG NSZZ „Solidarność”.

Zdaniem związkowców łączenie szpitali nie może być powodem do redukowania zatrudnienia w wymienionych placówkach i oczekiwalibyśmy w związku z powyższym, że pracownicy otrzymają gwarancje zatrudnienia dla osób na dzień dzisiejszy pracujących w obu łączonych szpitalach.

 Tym bardziej, że jak podkreślają związkowcy doświadczenie z konsolidacji innych placówek w naszym województwie pokazuje, że nie przynosi zakładanych korzyści, a wręcz przeciwnie potwierdzają się obawy zgłaszane przez środowiska zarówno pracowników, jak i pacjentów.

W jednostkach już połączonych na podobnych zasadach (zarówno w Gdyni jak i w Gdańsku)w dużej mierze pogorszyły się warunki pracy i płacy pracownikom tam pracującym. Problemy związane z połączeniem, niosą się wielkim negatywnym echem pomimo znacznego upływu czasu (np. spółki w Gdańsku ponad 10 miesięcy). Problemy te objawiają się ogólną destabilizacją warunków pracy, zatrudnienia, zwiększonym spiętrzeniem problemów organizacyjnych. Powstał ogólny nieład, negatywnie wpływający na sytuację pracowników, a w efekcie zdaniem opiniującego na realizację statutowych zadań połączonych Spółek. Jesteśmy przekonani, że w zakresie połączenia Spółek Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy Sp. z o.o. oraz Szpitala Puckiego Sp. z o.o. problemy będą podobne, na które nie są przygotowani zarówno kadra kierownicza, jak i poszczególni pracownicy. Taka sytuacja negatywnie wpłynie na trwałość zatrudnienia, warunki pracy i wynagrodzenia pracowników pracujących w obu spółkach. Argumenty powyższe uzasadniają generalnie naszą negatywną opinię na temat idei łączenia szpitali.

(MK)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę